Studiegids

nl en

Onderzoeksvoorstel

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Voorafgaand aan de start van dit vak dient de aanvraag voor het beoogde wetenschappelijke onderzoeksproject te zijn goedgekeurd door de wetenschapscommissie van de master Farmacie.

Beschrijving

In de cursus onderzoeksvoorstel gaat de student ter voorbereiding op zijn/haar eigen wetenschappelijke onderzoeksproject een onderzoeksvoorstel schrijven.

Gedurende de eerste weken zal de nadruk liggen op het verantwoorden (waarom) en concretiseren van de vraagstelling (wat) voor het beoogde onderzoeksproject. Aan de hand van een literatuuronderzoek zal de student de hiaten in onze kennis rondom het onderzoeksprobleem (gaps) definiëren en op basis daarvan de rationale (need) voor zijn/haar beoogde vraagstelling schrijven. Vanaf week 4 zal de aandacht verschuiven naar hoe de opgestelde vraagstelling het best beantwoord kan worden. Hiervoor zal de student opstellen via welke tussenstappen (objectives) en door inzet van welke onderzoeksmethodieken (methodologie) dit doel gerealiseerd kan worden. Gedurende het afsluitende symposium zal de student de inhoud van dit onderzoeksvoorstel mondeling presenteren voor zijn/haar medestudenten.

De afdeling Communication in Sciences (CIS) zal de student tijdens deze periode begeleiden in de schriftelijke en mondelinge communicatie. De opleiding zal de student inhoudelijk ondersteunen middels hoorcolleges/werkcolleges en individuele spreekuren. Aangezien het onderzoeksvoorstel ter voorbereiding dient op het onderzoeksproject, zal er ook samenwerking gezocht dienen te worden met de onderzoeksgroep waarbij de student zijn of haar onderzoeksproject zal gaan uitvoeren.

Leerdoelen

In deze cursus leert de student:

  • Zelfstandig een literatuuronderzoek uitvoeren

  • Zelfstanding een probleem- en vraagstelling te formuleren naar aanleiding van bronnenonderzoek

  • Onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek op een adequate wijze toe te passen binnen het geneesmiddelonderzoek of farmaceutisch praktijkonderzoek

  • Een onderzoeksvoorstel op te stellen en deze zowel schriftelijk als mondeling te presenteren.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

De onderwijsvormen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en individuele begeleidingsgesprekken en een afsluitend symposium

Toetsing en weging

Het eindoordeel van dit vak wordt opgebouwd uit:

  • Schriftelijk gedeelte (80%);

  • Mondelinge presentatie (20%)

De uitkomst wordt weergegeven als cijfer in 1 decimaal

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.” *

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.onderzoeksproject@lumc.nl

Opmerkingen