Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Farmacie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

De keuzeruimte is bedoeld om je kennis en/of vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Je kunt de keuzeruimte invullen met vakken die je als gaststudent volgt in binnen-of buitenland. Hierbij worden de volgende eisen gesteld:

  • Een keuzevak moet minimaal een masterniveau hebben.

  • De keuzevakken moeten bijdragen aan je functioneren als apotheker in brede zin.

  • De keuzevakken mogen geen substantiële overlap hebben met het verplichte curriculum.

De keuzeruimte mag ook worden ingevuld met een verlenging van het wetenschappelijk project (maximaal 9ects) of een keuzeproject, zolang dit geen coschap is in een reguliere openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek.

Voor het invullen van de keuzeruimte is voorafgaande instemming van de examencommissie vereist.

Leerdoelen

De leerdoelen van keuzevakken staan omschreven in de betreffende studiegidsen. Bij de uitbreiding van het wetenschappelijk project neemt de student de eigen leerdoelen op in zijn motivatie. Deze leerdoelen zijn anders dan de leerdoelen zoals die zijn vastgesteld voor het wetenschappelijk project zelf. Bij een keuzeproject maakt de student samen met de begeleider een leerplan waarin de leerdoelen staan geformuleerd. Dit leerplan moet ter instemming worden voorgelegd aan de examencommissie.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.” *

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Opmerkingen