Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties (minor OBBM)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is onderdeel van de minor Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management.

Beschrijving

Publieke organisaties zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van burgers. De wereld van publieke organisaties is in allerlei opzichten erg complex. Wat wordt van hen verwacht en wat wordt verwacht van de mensen die bij deze organisaties actief zijn? Hoe kan er voor gezorgd worden dat deze organisaties berekend zijn op de taak die ze moeten uitvoeren? Welke interactie is er tussen de burger, de politiek en de administratie? Hoe kan worden zeker gesteld dat deze organisaties hun taken uitvoeren op een wijze die overeenkomt met de in de publiek sector geldende normen?
Thema’s die de revue passeren zijn onder meer:

 • Theorieën over de organisatie van het Openbaar Bestuur

 • De verhouding tussen politiek en administratie

 • Effectiviteit en efficiëntie in het openbaar bestuur

 • Leiderschap en organisatiecultuur

 • Dichotomie publiek – privaat

 • De rol van governance en toezicht

Leerdoelen

 • Studenten hebben inzicht in modellen en benaderingen die gehanteerd worden bij het benaderen van (publieke) organisaties;

 • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen de burger, de politiek en de administratie;

 • Studenten hebben kennis verworven van de rol en plek van leiderschap binnen het openbaar bestuur;

 • Studenten hebben inzicht verworven in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen;

 • Studenten hebben inzicht in de wijze waarop binnen de publieke sector met normen en waarden wordt omgegaan.

 • Studenten kunnen de bestudeerde theorieën en concepten vergelijken en toepassen op een casus.

 • Studenten kunnen in geschreven tekst gestructureerd, kritisch en analytisch redeneren en argumenteren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Gedurende het blok zal er om de week een online discussieseminar zijn, waarin we de voorgeschreven literatuur aan de hand van lees-/discussievragen bespreken en waarin ruimte is voor vragen. Het digitale platform dat we gebruiken zal via Brightspace gecommuniceerd worden.

Toetsing en weging

30% tussentijdse opdracht
70% eindopdracht paper

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Hal Rainey (2014, 5e editie), Understanding and Managing Public Organisations. San Fransisco: Jossey-Bass. (De vierde editie is niet bruikbaar voor deze cursus.)

 • Christopher Hood (1991), A Public Management for all Seasons? Public Administration 69(1), 3-19.

Inschrijven

Scrhijf je voor elk vak in via uSis.

Ben je minor- of keuzevakstudent? Dan moet je je ook inschrijven voor de speciale minorwerkgroepen in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak, na registratie voor de gehele minor.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

M.A. van der Hoek MSc m.a.van.der.hoek@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen