Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Internal Practical Internship (IPI)

Vak
2020-2021

Deze informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.