Studiegids

nl en

Interdisciplinariteit

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De laatste jaren staat de relatie tussen verschillende, voorheen strikt van elkaar gescheiden disciplines of vakgebieden steeds meer in de belangstelling onder de noemer “interdisciplinariteit”. Ook binnen de film- en literatuurwetenschap leeft sterk het besef dat de disciplinaire grenzen kunstmatig zijn en dat we van elkaars kennis en inzichten kunnen profiteren, in plaats van onderlinge verschillen te benadrukken.

Maar wat betekent “interdisciplinariteit” precies? Wanneer en waarom is een interdisciplinaire benadering productief en zit er misschien ook een grens aan de mogelijke samenwerking en interactie tussen disciplines die elk hun eigen geschiedenissen, theorieën en methodologieën met zich meebrengen? In deze cursus gaan we in op verschillende definities en benaderingen van interdisciplinariteit en onderzoeken we wat het oplevert als de film- en literatuurwetenschap in dialoog treedt met disciplines zoals geschiedenis, psychologie, antropologie, theologie en recht.
Ook bevat deze cursus de “LU-talk workshop”, onderdeel van het bredere Wetenschapscommunicatie-traject van de FLW Bachelor. In deze workshop leren studenten om hun onderzoek op een begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek. Van een expert uit de beroepspraktijk krijgen zij een training over het houden van een TED-talk achtige presentatie van vijf minuten. Deze LU-talks worden live opgenomen en worden op zowel inhoud als vorm beoordeeld. Uit een voorselectie wordt aan het eind van de cursus een winnaar geselecteerd.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

 • heeft de student kennis van en inzicht in het begrip “interdisciplinariteit”;

 • heeft de student kennis van verschillende velden waarmee film- en literatuurwetenschap vergeleken kan worden of mee in verband kan worden gebracht;

 • kan de student in eigen woorden uitleggen hoe een reeks binnen de film- en literatuurwetenschap ontwikkelde concepten en inzichten bruikbaar kunnen zijn binnen andere disciplines, en hoe concepten en inzichten ontwikkeld in andere disciplines van nut kunnen zijn bij de analyse van literatuur en film;

 • is de student in staat om wetenschappelijk onderzoek op een korte, begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek;

 • heeft de student geleerd om op locatie en voor een camera te presenteren en om op een professionele manier samen te werken met mensen uit de beroepspraktijk;

 • heeft de student geleerd om op een productieve manier feedback te geven op het werk van medestudenten.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Deze cursus combineert hoor- met werkcolleges en bevat daarnaast de “LU-talk workshop” (in kleinere groepen). Van alle studenten wordt een actieve deelname verwacht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie

 • LU-talk

 • Pitch2Peer LU-talks

 • Take home tentamen
  Alle opdrachten zijn verplicht.

Weging

Participatie voldoende/onvoldoende
Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie onderdelen:

 • LU-talk 30%

 • Pitch2Peer LU-talks 10%

 • Take home tentamen 60%
  Alle opdrachten zijn verplicht. Zowel voor het tentamen als voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Herkansing

Take home tentamen (60%)
LET OP: Omdat de LU-talks live worden opgenomen, kunnen deze niet herkanst worden. Ook de Pitch2Peer opdracht kan niet herkanst worden.
Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie onderdelen: LU-talk (30%), Pitch2Peer LU-talks (10%), Take home tentamen ( 60%).
Zowel voor het tentamen als voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te lezen teksten zullen aan studenten ter beschikking worden gesteld middels een reader of anderzijds

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.L.B. van Weyeberg
Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

N.v.t.