Studiegids

nl en

Planetaire kwesties: van nieuw nationalisme tot klimaatcrisis

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De student moet eerst de cursus Globalisering en kritiek (BA3) hebben afgerond voordat de cursus Planetaire kwesties gevolgd kan worden. Voor keuzevakkers en andere interessenten kan op deze eis in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Beschrijving

Dit college is het derde in de reeks Interculturele literatuurwetenschap binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap. Crisis is het kernwoord van de huidige tijd: de geglobaliseerde wereld ziet zich geconfronteerd met tal van grensoverschrijdende problemen en dito uitdagingen – denk aan de bankencrisis, de vluchtelingencrisis, de EU-crisis, de coronacrisis en de klimaatcrisis – die vaak breed en op alarmistische wijze worden uitgemeten in de media. Wat is de positie en de relevantie van literatuur in deze wereld op drift? En wat is de taak en de zin van de literatuurwetenschap(per)? In dit college onderzoeken we op welke manieren, met welke nieuwe vormen, welke boodschappen en welk succes hedendaagse literatuur zich mengt in de belangrijke debatten van onze tijd. Via kritische literatuuranalyse van werken van o.a. Mohsin Hamid, Ilja Leonard Pfeiffer, Svetlana Alexijevitsj en Ruth Padel, buigen we ons over de betekenis van literatuur en de literatuurwetenschap voor het beantwoorden van de vragen waar de mensheid nu mee
worstelt.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in verschillende debatten omtrent de betekenis en functie van literatuur en literatuurwetenschap in de huidige tijd;

  • kent de student verschillende literaire werken die op eigen wijze reflecteren op en zich mengen in hedendaagse maatschappelijke debatten en politieke kwesties;

  • kan de student beargumenteerd stelling nemen binnen het literatuurwetenschappelijke vertoog over literatuur en engagement;

  • is de student in staat een literaire tekst en de interventie die deze biedt te analyseren vanuit het kader van hedendaagse kritische theorie;

  • heeft de student verschillende academische vaardigheden en transferrable skills geoefend en verworven, zoals samenwerken, creatief denken, presenteren, onderzoeken en (be)oordelen, en argumentatief schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Participatie: voldoende/onvoldoende
Groepsreferaat
Eindpaper

Weging

Groepsreferaat 30%
Eindpaper 70%

Herkansing

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan de eindpaper (70%) herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. 3e (uitgebreide) editie. London/New York: Routledge, 2015.

  • Boekpublicaties op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek of via Brightspace

  • Artikelen online beschikbaar via Brightspace.

  • Verschillende literaire teksten. Titels nader te bepalen: zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de [website](https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-
tentamens/geesteswetenschappen#tab-2)

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van [Contractonderwijs]
N.v.t

Contact

Dr E. Minnaard
Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Voor keuzevakkers en andere interessenten: het is vanwege de inhoudelijke en methodologische samenhang raadzaam deze cursus te combineren met de cursus Globalisering en kritiek.