Studiegids

nl en

Vergelijkende Stilistiek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Basiskennis taalkunde.

Beschrijving

In deze cursus wordt bestudeerd hoe verschillende stilistische conventies van betrekking zijn op verschillende culturen, en – daarmee samenhangend – naar de vertaalbaarheid van teksten. Daarbij wordt gewerkt vanuit een opbouw die van taalkundige restricties op stijl verder gaat naar culturele conventies en in hoeverre bepaalde stijlkenmerken zuiver conventioneel moeten worden gezien (verschillende manieren om hetzelfde uit te drukken) dan wel een reflectie vormen van dieperliggende cultuurverschillen (verschillende denkpatronen leiden tot verschillende stijlen). In het laatste deel van het college wordt dieper ingegaan op orale literatuur.
De verschillende onderwerpen worden bediscussieerd aan de hand van artikelen uit de vakliteratuur

Leerdoelen

Inzicht in de centrale vragen bij het onderwerp vergelijkende stilistiek, zodat de student hier inhoudelijk mee verder kan. Bovendien wordt de cultuurspecifieke stijlappreciatie van studenten geproblematiseerd door hen te confronteren met teksten en stijlen uit andere culturen.
Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

De studenten geven een presentatie en schrijven een werkstuk waarbij zij de stijl van een bepaald genre in twee kranten met elkaar vergelijken, waarbij één krant uit een westers land en één krant uit een niet-westers land komt. De presentatie telt voor 30% van het eindcijfer, het werkstuk voor 70%.
Aanwezigheid en actieve voorbereiding en deelname bij het college zijn verplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan tot uitsluiting van de student leiden of tot verlaging van het eindcijfer.
Bij een onvoldoende kan het werkstuk herkanst worden. Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Literatuurlijst

Wordt nader bekendgemaakt

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

niet van toepassing