Studiegids

nl en

Scriptieseminar Filosofie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegangelijk voor:

  • Studenten van de BA Filosofie, die hun eerste jaar succesvol hebben afgerond en daarnaast ook 10EC van hun verplichte onderdelen uit het tweedejaar hebben voldaan.

  • Pre-Master studenten die toestemming hebben gekregen van de studie adviseur, of waarvan dit vak onderdeel uitmaakt van hun programma.

Beschrijving

Het scriptieseminar ondersteunt het schrijfproces van studenten die werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het eindwerkstuk wordt geschreven onder begeleiding van een scriptiebegeleider, met wie alle relevante afspraken worden gemaakt over inhoud en planning van het werkstuk. Het scriptieseminar vervangt de begeleider niet, maar biedt aanvullende ondersteuning. Onzekerheid, ambitie, perfectionisme en andere zaken kunnen voor vervelende vertragingen zorgen: het seminar helpt om zo snel mogelijk te beginnen met schrijven; om een goed en werkbaar onderzoeksprobleem en -plan te vinden; om je werk aan anderen te laten lezen en om de voortgang te bespreken met medestudenten.

Het scriptieseminar bestaat uit zes bijeenkomsten. Daarin wordt aandacht besteed aan: leren uit welke elementen een goede scriptie bestaat; vinden en gebruiken van relevante literatuur (in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek); leren wat een goed onderzoeksprobleem en werkplan is; mondeling presenteren van voortgang en problemen; reviewen en gereviewd worden van het werk van jou en je medestudenten; oriëntatie op mogelijkheden na de bachelor, zoals weten wat je wilt, het maken van keuzes (bijvoorbeeld voor een master) en het opbouwen van een CV (in samenwerking met Career Services).

Leerdoelen

De student die het seminar succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • te leren wat een goed scriptieonderwerp inhoudt, en op verschillende manieren het eigen onderwerp te ontwikkelen (presenteren, discussiëren, schrijven en reviewen);

  • zo snel mogelijk te beginnen met het daadwerkelijke schrijfproces en vertragingen te vermijden;

  • een realistisch onderzoeksprobleem, werkplan en theoretisch kader (op tijd) te ontwikkelen;

  • opbouwende kritiek te kunnen geven en ontvangen middels peer-review;

  • regelmatig de voortgang te bespreken en te beschrijven;

  • te leren wat de basiselementen zijn van een goede scriptie, zoals: wat is een goed onderzoeksprobleem (onderzoeksvraag, relevantie, hypothese)? Uit welke elementen moet een goede inleiding / body / conclusie in elk geval bestaan?

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Het scriptieseminar is een verplicht onderdeel van het schrijven van het BA-eindwerkstuk (10 EC). Het scriptieseminar heeft geen formele toetsing, maar aanwezigheid, voorbereiding en actieve participatie zijn vereist om te kunnen worden toegelaten tot het bachelorexamen.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.E. de Jong

Opmerkingen

Niet van toepassing.