Studiegids

nl en

Die Psychologie der Sprache

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Germanistik oder äquivalente Qualifikation. Beherrschung des Deutschen auf C1-Niveau.

Beschrijving

Was passiert in unserem Kopf, wenn wir sprechen, hören, lesen oder schreiben? Wie werden Wörter und Grammatik mental gespeichert, und wie rufen wir sie ab? Warum ist Spracherwerb für Erwachsene kein Kinderspiel? Welche Teile des Gehirns sind auf Sprache spezialisiert? Und was passiert, wenn sie Schadennehmen?
Diese und ähnliche Fragen werden im Seminar anhand experimenteller Studien besprochen. Ein besonderer Teil des Seminars richtet sich auf experimentelle Methoden, inklusive eines Besuchs an das Leidener Babylab.

Leerdoelen

De studenten beschikken over

 • globale kennis van psycholinguïstische vraagstellingen, methodes en modellen

 • globaal inzicht in het process van taalverwerving, taalproductie en taalperceptie en de structuur van het mentale lexicon

 • basale kennis over taalstoornissen

 • de vaardigheid om psycholinguïstische redeneringen en terminologie toe te passen in
  mondelinge en schriftelijke reflectie over de mentale opslag en verwerking van taal

 • de vaardigheid om de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk op een adequaat niveau in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

-Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Actieve deelname aan de werkcolleges

Mondelinge presentatie

Abstract (korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie, 1000 woorden)

Essay (7000 woorden)

Weging

 • Actieve deelname aan de werkcolleges: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (1000 woorden): 20%

 • Werkstuk: 50%
  Het werkstuk moet voldoende zijn.

Herkansing

Het werkstuk mag herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een
nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Höhle, Barbara (ed.) Psycholinguistik. 2. Auflage. Berlin: Akademie-Verlag (online in der UB verfügbar)

 • aanvullend materiaal zal beschikbaar zijn via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Jenny Audring

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen