Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Decision-Making in Multi-level Governance Systems

Vak
2020-2021

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.