Studiegids

nl en

Bestuurskundig Onderzoek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om volgens de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus behandelt drie centrale vragen van een onderzoeksvoorstel: wat, waarom en hoe? Wat is een goede sociaalwetenschappelijke onderzoeksvraag, en waarom is dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant? Hoe gaat men vervolgens deze onderzoeksvraag onderzoeken; vanuit welke theorie(ën) wordt er vertrokken, wat voor onderzoeksontwerp hanteert men, en welke methoden gaan er gebruikt worden? Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid;

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek te schrijven;

  • verschillende onderzoeksontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Interactieve colleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • contacturen: (2 uur p.w. x 7 weken) = 14

  • uren zelfstudie: 126 uur voorbereiden van colleges, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing en weging

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen:

  • Eerste versie van een individueel onderzoeksvoorstel (25%)

  • De eindversie van een individueel onderzoeksvoorstel (75%)

Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen. De andere opdracht (van 25%) kan niet worden herkanst, maar wel worden gecompenseerd door de eindopdracht.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen

De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. Bert Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. Nadine Raaphorst n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl