Studiegids

nl en

Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit is een specialisatievak voor studenten die ingeschreven staan voor de Master Management in de Publieke Sector, aandachtsgebied Public Affairs.

Beschrijving

Organisaties zoals brancheorganisaties, vakbonden, NGOs, en public affairs adviesbureaus proberen hun belangen te behartigen door invloed uit te oefenen op publieke besluitvorming. Ze vormen daarmee belangrijke spelers in (inter)nationale besluitvormingsarena’s. Om onze hedendaagse democratische stelsels goed te begrijpen, het is van daarom van belang hun rol en invloed goed te doorgronden.
Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in de belangrijkste theorieën en debatten uit de literatuur over belangenvertegenwoordiging en deze toe te passen op concrete cases uit de praktijk. In deze cursus worden verschillende vraagstukken behandeld, van klassiekers tot state-of-the art, zoals mobilisatievraagstukken, strategisch management, politieke strategieën en het kunnen duiden van mogelijke beleidsinvloed. We passen deze theorieën toe op concrete cases en in dialoog met professionals uit de praktijk.

Het bijzondere aan deze cursus is dat bekende en spraakmakende publicaties uit de wetenschappelijke literatuur steeds in de actualiteit worden geplaatst, waarbij praktijksituaties worden bestudeerd en besproken samen met ervaren professionals. We koppelen hier de kunde aan de kunst van public affairs en staan uitgebreid stil bij een aantal klassieke thema’s waarbij de vraag niet alleen is hoe die thema’s actueel zijn maar ook of we recente trends en de actualiteit anders kunnen bekijken met behulp van wetenschappelijke inzichten. Ervaringen in public affairs worden zo in een verdiepend perspectief geplaatst en omgekeerd kijken we ook naar de manier waarop keuzes voor strategie en verantwoording in public affairs ook anders zouden kunnen worden gemaakt.

Leerdoelen

 • begrip van de belangrijkste theorieën en debatten uit de literatuur over belangenvertegenwoordiging en public affairs;

 • het kritisch kunnen beoordelen van empirisch onderzoek op dit gebied;

 • het kunnen analyseren en doorgronden van concrete cases op het gebied van belangenvertegenwoordiging in teamverband;

 • het kritisch kunnen beoordelen van lobby en beïnvloedingsprocessen met behulp van de literatuur;

 • het presenteren van advies en inzichten op een manier die geschikt is voor een publiek van professionals.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • hoorcollege

 • seminars (verplicht)

 • gestructureerde zelfstudie (casus analyses en voorbereiding wekelijkse opdrachten)

 • zelfstudie (collegevoorbereiding en eindpaper)

Studielast

 • hoorcollege: 1 x 2 uur

 • seminars: 7 x 3 uur

 • gestructureerde zelfstudie (casus analyses en voorbereiding wekelijkse opdrachten): 27 uur

 • zelfstudie: 90 uur (inclusief voorbereiden dialogen met professionals en eindpaper)

Toetsing en weging

 • Eindpaper: 40%

 • Casus analyses: 30%

 • Individuele opdrachten: 30%

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen. Om de cursus te behalen, moet het cijfer voor het eindpaper minimaal een 5,5 zijn; het gemiddelde cijfer voor de casus analyses en individuele opdrachten tenminste een 5,5 zijn; en moeten het gemiddelde van alle onderdelen ten minste 5,5 zijn.

Er is een herkansingmogelijkheid voor het eindpaper in april. Daarnaast zal er een casus analyse en een individuele opdracht als herkansing worden aangeboden voor de studenten die geen gemiddelde cijfer van 5,5 voor deze onderdelen hebben.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.

Literatuur

Een verzameling internationale artikelen, wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. B. Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl