Studiegids

nl en

Politiek-Ambtelijke Verhoudingen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit is een vak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

Dit vak gaat in een serie van zeven colleges in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur en concrete casus uit de praktijk bespreken we klassieke en hedendaagse opvattingen over politiek-ambtelijke verhoudingen. We gaan ook in op de invloed van trends en recente ontwikkelingen in de economie en samenleving op de relatie tussen politiek en bestuur. Onderdeel van het vak is dat studenten de opgedane wetenschappelijke inzichten toepassen op een casus uit de praktijk.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek ambtelijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;

  • Studenten dienen het thema (en deelaspecten hiervan) kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractie niveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk;

  • Studenten dienen na afloop van de cursus meer praktische vaardigheden en gevoel te hebben ontwikkeld voor strategische omgang met politiek-ambtelijke verhoudingen

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Wekelijkse Seminars.

Studielast

Colleges: 14 uur;
Tentamen: 5 uur (incl. inzage);
Casestudie: 55 uur;
Reflectiepaper: 66 uur
Totaal 140 uur

Toetsing en weging

Het vak wordt als volgt getoetst:
1. Een individuele paper waarin studenten aan de hand van de literatuur een wetenschappelijke analyse maken van een concrete casus uit de praktijk;
2. Een schriftelijk tentamen over de literatuur en hoorcolleges.

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de beoordeling van de individuele paper (70%) en het schriftelijk tentamen (30%).

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

De inlevertermijn van de paper is terug te vinden op Brightspace.

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuur

Wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als online onderwijs management systeem. Belangrijke informatie over het vak is daar te vinden. Als je bent ingeschreven voor het vak in uSis ben je ook ingeschreven in de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. A.K. Yesilkagit a.k.yesilkagit@umail.leidenuniv.nl