Studiegids

nl en

Effecten van (disruptieve) technologie op bestuur en management

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit is een vak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

In zeven colleges gaat dit vak in op de effecten die technologische veranderingen te weeg brengen in openbaar bestuur en management. Het vak start met de maatschappelijke effecten van nieuwe technologie vanuit een meer economisch-historisch perspectief op de verdeling van arbeid, macht en welvaart. Daarbij wordt ook de verbinding gemaakt naar de Nederlandse context en de mate waarin de Nederlandse middenklasse hierdoor wordt geraakt en politieke voorkeuren worden beïnvloed. Nieuwe technologie heeft doorwerking op de relatie politiek, media en burger en stelt nieuwe eisen aan het openbaar bestuur hoe daarmee om te gaan. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeeld (zorg, fiscaliteit, veiligheidsdomein, ruimtelijke ordening en arbeidsmarkt) zal worden ingegaan hoe publieke organisaties omgaan met technologische veranderingen en deze ook inzetten in nieuwe vormen van dienstverlening en burgerparticipatie. Daarbij treden ook nieuwe, onvoorziene en ongewenste effecten op zoals nieuwe vormen van uitsluiting en nieuwe verantwoordingsproblemen over genomen besluiten in individuele gevallen.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht in de achtergronden en de effecten van technologische veranderingen op de structuur en het functioneren van het openbaar bestuur en het management in theoretisch en praktisch opzicht.

  • Het ontwikkelen van een zelfstandige reflectie op de gevolgen in positieve dan wel negatieve zin van de eerder genoemde veranderingen in (het management van) het openbaar bestuur.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Wekelijkse colleges

Studielast

Colleges: 14 uur;
Zelfstudie/ twee papers schrijven: 126
Totaal 140 uur

Toetsing en weging

Toetsing vindt plaats aan de hand van twee papers: startdocument (25%) en eindpaper (75%), waarin studenten de opgedane kennis toepassen op een maatschappelijke sector waarin nieuwe technologie prominent aanwezig is. Gekozen kan worden uit de zorgsector, fiscale domein, arbeidsmarkt, veiligheidsdomein of ruimtelijke ordening. Deze domeinen zullen allemaal tijdens de colleges worden geduid.

De paper dient de volgende opbouw te hebben: illustreren van nieuwe technologie op dat domein, benoemen van gewenste en ongewenst effecten van gebruik en toepassing, duiden hoe het openbaar bestuur hiermee om gaat (vigeren beleid), beschouwing in welke mate het vigerend beleid voldoet en voorstellen voor verbetering inclusief een inschatting van de haalbaarheid van de voorstellen.

De inlevertermijn van opdrachten is terug te vinden op Brightspace.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuur

LIteratuur wordt voor aanvang van de cursus via de vakwijzer op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek j.j.m.uijlenbroek@law.leidenuniv.nl