Studiegids

nl en

Introductie Beleid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Beleidsprocessen worden vaak bestudeerd aan de hand van de beleidscyclus. Deze cyclus bestaat uit een aantal fasen. Het vak Introductie Beleid gaat over de drie eerste fasen van de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Tijdens de colleges zullen we een aantal modellen met elkaar vergelijken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid;

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap;

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren;

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen;

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • 14 uur hoorcolleges

 • 121 uur zelfstudie

 • 5 uur toetsing en nabespreking

Toetsing en weging

Semester 1:
Tentamen (100%).

Semester 2:
Tentamen (60%)
Paper (40%)

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Herkansing

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Literatuur

Semester 1:

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Fischer, F., Miller, G.J. and Sidney, M. S. (Eds.) (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. Boca Raton: Taylor & Francis Group. (Alleen het hoofdstuk 4: “Theories of the Policy Cycle”. Het hoofdstuk is volledig te vinden op Google Books.)

 • Howlett, M., Ramesh, M., Pearl, A. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. (Alleen hoofdstukken 3 t/m 6 worden gebruikt.)

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Semester 2:

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Fischer, F., Miller, G.J. and Sidney, M. S. (Eds.) (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. Boca Raton: Taylor & Francis Group. (Alleen hoofdstuk 4: “Theories of the Policy Cycle”. Zie link (copy / paste) http://dl.icdst.org/pdfs/files/448d218c971e63d9ef1487f0107bba4e.pdf

 • Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying Public Policy: Principles and Processes (4e druk). Oxford: Oxford University Press. (evt. de 3e druk is ook goed)

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Inschrijven

In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Semester 1:
Elena Bondarouk
E-mail: e.v.bondarouk@fgga.leidenuniv.nl

Semester 2:
Gerard Breeman
E-mail: g.e.breeman@fgga.leidenuniv.nl