Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Computer Networks

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college behandelt moderne computernetwerken en de daarbij behorende protocollen en theorieën. Hierbij zal worden gekeken naar zowel lokale netwerken (LANs) als wide area netwerken (WANs). Behandeld worden zaken als encoding, data-transmissie, error-correctie, bridging, Ethernet, ATM, TCP/IP, packet-switching, circuit-switching, routing, flow control en congestion control.

Leerdoelen

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

hoorcollege en practica
Aanwezigheidsplicht geld voor beiden

Toetsing

Door middel van een gesloten boek tentamen.

Literatuur

William Stallings, Data and Computer Communications, ninth edition, Prentice-Hall, 2010. A.S. Tanenbaum, ‘Computer Networks’, Prentice Hall, 1996.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Netwerken