Studiegids

nl en

Culture and Globalisation

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen degenen die de cursus “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.

Deze cursus is open voor de volgende categorieën van studenten:

  • Bachelor CA-OS,

  • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

  • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

Taal van onderwijs en toetsen

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Dit is het vervolg op “Cultuur en vergelijking”. Alleen degenen die het vak “Cultuur en vergelijking” hebben gevolgd, hebben toegang tot dit vak.
Dit programma introduceert studenten CA-OS in de kernbegrippen die de culturele antropologie (heeft) gebruikt om menselijke verschillen in globale relaties te omschrijven. Vanaf de negentiende eeuw was het kernprobleem van antropologie en ontwikkelingssociologie wat precies de verschillen tussen mensen betekenen, en hoe men deze handhaaft, verandert of manipuleert. Antropologen namen lang aan dat die verschillen onveranderlijk en essentiëel waren, ofwel biologisch verankerd (“ras”), ofwel bepaald door traditie (“cultuur”). De eerste colleges laten zien hoe, sinds de eerste koloniale studies van rassenrelaties, globalisering zulke essentialistische opvattingen heeft ondergraven. Zij bespreken de koloniale visie op de wereld die was gebaseerd, aan de ene kant, op het essentialiseren van traditie en erfgoed, en aan de andere kant, op de toeëigening van vooruitgang en een betere toekomst door de moderne wetenschap en technologie. Het hedendaagse begrip van cultuur en globalisering ondermijnt de aanname van een modern monopolie op de toekomst. De colleges proberen vervolgens te laten zien hoe ras, verwantschap, cultuur en sociale relaties de vier hoofdlijnen vormen waarlangs antropologen menselijke verschillen probeerden te begrijpen. Ze behandelen eveneens waarom we hun geschiedenis moeten kennen, niet alleen omdat cultuur sociale en technologische verandering beïnvloedde (en vice versa), maar ook waarom globale wetenschappelijke en sociale ontwikkeling niet in staat bleek racisme af te schaffen, of culturele discriminatie en het belang van verwantschap te verminderen (terwijl het laatste wèl werd getransformeerd). Het tweede deel van de cursus (de derde en vierde groep colleges) gaat over de manier waarop globale interactie ons dagelijks leven verandert. Globalisering is geen recent verschijnsel, maar onze hedendaagse samenleving en politiek kan niet worden begrepen zonder ons rekenschap te geven van een geschiedenis van kolonialisme en andere vormen van globale uitwisseling. De colleges concentreren zich op de transformatie van alledaagse relaties door globale consumptie, door vérgaande globale effecten op arbeid, verwantschap en familierelaties (door middel van een case-study van ruraal Marokko), en door nieuwe vormen van culturele polarisatie, ongelijkheid en xenofobie die volgen op globale migratie (door middel van case-studies van Nederlands nationalisme).

Leerdoelen

Samen met “Cultuur en Vergelijking” verschaft “Cultuur en Globalisering” het fundament waarop studenten hun antropologische vaardigheden kunnen bouwen in het 2e en 3e jaar van de Bachelor CA-OS. De cursus heeft als leerdoel om studenten zicht te geven op de wijze waarop globalisering het antropologische beeld van menselijke verschillen heeft veranderd, maar op zo’n manier dat de klassieke antropologische kritiek op het 19e-eeuwse biologisch determinisme van ras en verwantschap door middel van cultuur relevant blijft, zonder de 20e-eeuwse vooronderstellingen dat cultuur plaatsgebonden, traditioneel en niet modern is over te nemen.

  • Kritisch inzicht in de redenen waarom de 20e-eeuwse opvatting van cultuur opkwam, en waarom het huidige gebruik er van in het alledaagse spraakgebruik niet valide is;

  • Inzicht in de wijze waarop verschillende lokaliteiten en natie-staten door globale interactie cultureel met elkaar zijn verbonden;

  • Basis-inzicht in de noodzaak van een historiserende benadering van sociaal-wetenschappelijke vraagstukken;

  • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

  • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Prof.dr. P.J. Pels

Dr. Igor Boog