Studiegids

nl en

Ethics in contemporary ethnographic research

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

Taal van onderwijs en toetsen

De hoorcolleges zijn in het Engels.
Werkgroepen: De eerste jaars studenten hebben tijdens hun inschrijving hun voorkeurstaal opgegeven.
Pre-master studenten volgen de gehele cursus in het Engels.
Toetsen en opdrachten zijn in de taal van de werkgroepen.

Beschrijving en leerdoelen

Deze cursus draait om data: waaruit ze bestaan, wat ze kunnen zeggen en doen, en hoe wij er verantwoord mee om kunnen gaan. In onze benadering van deze vragen zullen we ethische reflectie combineren met praktische toepassing van vaardigheden en instrumenten. We zullen speciale aandacht besteden aan nieuwe vormen van gegevens die in en door digitale technologieën worden gegenereerd en die nu bijna alomtegenwoordig zijn in ons onderzoeksvelden. Aan het einde van deze cursus zullen de studenten in staat zijn:

  • kritisch te reflecteren op ethische dilemma's in verband met verschillende soorten materiaal dat is verzameld in etnografisch onderzoek

  • ethische principes en praktische vaardigheden toe te passen om gegevens te verwerken op een manier die voldoet aan academische normen en professionele gedragscodes

  • te begrijpen hoe macht en kennis samenhangen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek

  • uit te leggen hoe computationele benaderingen en nieuwe vormen van data integreren met de praktijk van etnografisch onderzoek

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. John D. Boy