Studiegids

nl en

Personal and Professional Impact for CADS

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen CA-DS-studenten die alle Academische Vaardigheden en Onderzoekslab-cursussen van het eerste en tweede jaar van de CA-DS bacheloropleiding hebben afgerond, kunnen zich voor deze cursus inschrijven.

Beschrijving

In deze cursus passen studenten hun antropologische kennis en vaardigheden toe op een consultancy casus aangeleverd door een organisatie in de publieke sector Door middel van een concreet, vraaggestuurd onderzoeksproject trainen studenten 21e-eeuwse vaardigheden en competenties en reflecteren ze op hun persoonlijke ontwikkeling en perspectief op de toekomst.

De cursus bestaat uit twee onderling verbonden delen:

 • Professional Impact: oefenen van professionele vaardigheden. Studenten doen in een projectteam van maximaal vijf leden toegepast onderzoek voor een publieke organisatie. Op basis van een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling vertalen studenten de uitdaging van de organisatie in onderzoeksvragen, schrijven een onderzoeksvoorstel, doen onderzoek, schrijven een rapport en presenteren hun bevindingen aan hun opdrachtgever. Studenten moeten gebruikmaken van hun eerder opgedane antropologische en academische vaardigheden en literatuur selecteren die de inhoud van hun consultancy opdracht wetenschappelijk ondersteunt.

 • Personal Impact: succes van professioneel werk is verweven met persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling. Studenten beoordelen hun eigen competenties en reflecteren op hun rol in het projectteam, hun voortgang tijdens de cursus en hun persoonlijke en professionele doelen voor de toekomst.

Consultancy casussen worden voorafgaand aan de cursus op Brightspace gepresenteerd. Studenten kunnen hun voorkeur voor een casus kenbaar maken in de eerste online opdracht, maar er zijn geen garanties, omdat we voor elke casus groepen studenten nodig hebben.

Studenten werken aan hun project tijdens de seminars en daarnaast zelfstandig binnen de context van hun team. Alle projectactiviteiten worden geregistreerd en gemonitord. De tijd is beperkt, dus studenten moeten ervoor zorgen dat ze de beschikbare tijd effectief gebruiken.

5ECTS is gelijk aan 140 studie-uren. Houd er rekening mee dat deze 140 uur werkelijke werkuren vertegenwoordigen.

NB De cursus wordt in het Nederlands gegeven. Cursusmateriaal wordt gedeeltelijk in het Engels gepresenteerd om het toegankelijk te maken voor internationale studenten in andere en toekomstige contexten. Schriftelijk werk en andere taken mogen in het Nederlands worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de cursus kunnen studenten:

 • Academische vaardigheden en persoonlijke en professionele doelstellingen combineren en op elkaar afstemmen.

 • Wetenschappelijke kennis toepassen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

 • De stappen van een real-life consultancy case uitvoeren, namelijk:

 1. Kritische beoordeling van een actuele maatschappelijke uitdaging;
 2. Formuleren van een projectvoorstel;
 3. Het uitvoeren van een toegepast onderzoeksproject;
 4. Presenteren van onderzoeksresultaten;
 5. Formuleren van toepasselijke aanbevelingen aan de klant.

Rooster

Zie onze website.

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studie-uren (sbu):

 • Colleges bestaande uit hoorcolleges, workshops en presentaties

 • Onderzoek en voorbereiding voor colleges, inclusief opdrachten

 • Het schrijven van een individueel reflectieverslag

 • Schrijven van het definitieve groepsrapport en voorbereiden van de eindpresentatie
  Let op (!), Aangezien deze cursus draait om een toegepast onderzoeksproject, zijn serieuze toewijding en planning een voorwaarde om deze cursus met succes af te ronden.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Zorg dat je beschikbaar bent op alle geplande data en tijden. Afwezigheid resulteert in een lager participatiecijfer of uitsluiting van de cursus.

Toetsing

De beoordeling bestaat uit een combinatie van collectieve en individuele opdrachten.
Het eindcijfer van de cursus wordt bepaald aan de hand van een gewogen gemiddelde van de cijfers voor de opdrachten en het cijfer voor participatie. Het gewogen gemiddelde moet een 5,5 of hoger zijn en alle eindopdrachten mogen niet lager zijn dan een 5,5.

Het is mogelijk om onvoldoende eindopdrachten te herkansen.

Aanmelden in uSis

Registratie in uSis is verplicht voor de colleges (H). Raadpleeg de cursusregistratiewebsite voor informatie over registratieperiodes en verdere instructies.

Brightspace

Na inschrijving in uSis word je automatisch voor deze cursus geregistreerd in Brightspace. Controleer of je geregistreerd bent. Zo niet, neem dan contact op met het OSC.

Brightspace wordt gebruikt om te communiceren met studenten en om de benodigde cursusdocumenten te delen. Turnitin wordt gebruikt om opdrachten in te leveren.

Studiemateriaal

De syllabus en literatuur worden beschikbaar gesteld via Brightspace.

Contact

Simone de Boer, MA