Studiegids

nl en

Biodiversiteit Dier

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator:

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met de enorme diversiteit en variatie van het dierenrijk. Tijdens de hoorcolleges biodiversiteit van dieren worden de belangrijkste diergroepen behandeld en komen de verbanden tussen verschillende diergroepen en de verbanden tussen lichaamsbouw, levenswijze en plek in de evolutionaire stamboom aan bod. Het practicum gaat dieper in op de behandelde diergroepen en biedt meer achtergrondinformatie. Daarnaast wordt je getraind om morfologische en anatomische kenmerken gericht waar te nemen en vast te leggen op papier.

Leerdoelen

Doelstellingen: Inzicht krijgen in en kennis ontwikkelen op het gebied van de diversiteit en indeling van het dierenrijk.

Eindtermen:

  • Studenten kunnen de belangrijkste diergroepen met hun bijbehorende kenmerken in lichaamsbouw en levenswijze reproduceren en met elkaar vergelijken

  • Studenten kunnen van de belangrijkste diergroepen lichaamsbouw relateren aan levenswijze en andersom

  • Studenten kunnen classificaties en stambomen interpreteren en belangrijke evolutionaire mijlpijlen benoemen en aanwijzen

  • Studenten kunnen belangrijke taxonomische namen reproduceren en hanteren

  • Studenten kunnen aan de hand van literatuur een essay schrijven waarin zij een ongewervelde diersoort karakteriseren

  • Studenten kunnen vaktermen gebruiken voor morfologische structuren, en hun ligging en richting aangeven bij de behandelde diergroepen

  • Studenten kunnen morfologische kenmerken van dieren gericht waarnemen, vastleggen, interpreteren en communiceren met geannoteerde tekeningen

  • Studenten kunnen aan de hand van instructies verschillende dieren ontleden (sprinkhaan en zeepier)

Rooster

zie rooster BLOK 4

Onderwijsvorm

Hoorcolleges vormen een belangrijke vorm waarin kennis wordt overgedragen. De practica, uitgevoerd aan de hand van opdrachten en vragen, vormen eveneens een centraal onderdeel van dit blok. In de practica worden zowel microscopische preparaten als gehele organismen bestudeerd om vertrouwd te raken met de verscheidenheid aan levende organismen. Voorts bevatten de practica ook theoretische opdrachten over de diverse groepen organismen en hun plaats in de “Tree of Life”. Deze opdrachten zijn vooral bedoeld om te oefenen met de opgedane kennis en theorie. Je wordt tussentijds zelf geacht de opgedane kennis te toetsen met behulp van oefenvragen van colleges en Campbell en het maken van verschillende opdrachten. De (verplichte) excursies zijn ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Ze geven bijvoorbeeld verder inzicht in de houding van de mens tegenover biodiversiteit.

Toetsing

Het cijfer wordt vastgesteld op grond van een tentamen, practica, opdrachten en een essay. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Tentamen: 55% (minimaal 5.0)
Practicum: 35% (minimaal 5.5)
Schrijfopdracht: 10% (minimaal 5.0)

Inzage en feedback op het tentamen

De docent zal bij het bekend maken van de resultaten een dag communiceren waarop het tentamen kan worden ingezien. Studenten die zich bij de docent melden krijgen vervolgens een tijdslot toebedeeld.

Brightspace

Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Brightspace-module.

Literatuur

De relevante hoofdstukken in 'Biology' Campbell & Reece 12e editie, syllabi, en uitgedeeld materiaal tijdens de practica.

Aanmelden

Via Usis