Studiegids

nl en

Gedragsbiologie 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie jaar 1

Contact

Coördinator: Dr. M.J. Spierings Email: m.j.spierings@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, nature-nurture, gedragsgenetica, fenotypische plasticiteit van gedrag, vormen van leren, cognitie, welzijn, partnerkeuze en seksuele selectie, culturele evolutie, animal personalities. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel

  • Verdiepen van kennis van eigentijdse gedragsbiologische thema’s en theorieën

  • Kennen en begrijpen methoden, doelstellingen, modelsystemen, theorieën

  • Toepassen van theorieën op nieuwe voorbeelden

  • Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design

  • Het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (ook als voorbereiding op het meer gevorderde niveau van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie)

  • Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Eindtermen: Kennis kernboek en thema’s colleges, toepassen van theorie op nieuwe gegevens.

Rooster

Van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, groepspractica, groepsopdrachten, werkcolleges.

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamens (essay vragen, deeltentamen 1 en 2 samen 60%)

  • Literatuuropdracht (presentatie): 20%

  • Gedragsonderzoekje met behulp van video materiaal (verslag, symposium): 20%

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Communicatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Literatuur

Verplicht boek: Shawn Nordell and Thomas Valon: Animal Behavior - Concepts, Methods, and Applications. Second Edition. Oxford University Press 2017. ISBN: 9780190276782

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.