Studiegids

nl en

Cognitive Neuroscience voor AI

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In cognitieve neurowetenschappen worden traditioneel cognitief-psychologische functies zoals perceptie, actie, emotie, bewustzijn, geheugen, beslissen en aandacht bij mensen onderzocht vanuit meerdere relevante disciplines. De nadruk van het veld ligt op de zoektocht naar mechanismen in het zenuwstelsel en cognitieve modellen die deze menselijke functies kunnen verklaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken, kennis en modellen uit onder anderen de biochemie, anatomie, fysiologie, pathologie, gedragspsychologie, en informatica. In deze cursus wordt studenten kunstmatige intelligentie actuele inzichten geleerd over hoe mensen informatie verwerken en wordt gereflecteerd op de relevantie hiervan voor kunstmatige intelligentie.

Leerdoelen

  • Actuele kennis vergaren over de neurowetenschappelijke basis van cognitieve processen

  • Deze kennis relateren aan kunstmatige intelligentie in de vorm van een schriftelijk betoog

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

14 Hoorcolleges en 14 werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor deze cursus is een gewogen gemiddelde van:

  • Het schriftelijk tentamen (gedeeltelijk open vragen, gedeeltelijk multiple choice) – weging 60%

  • Een paper van ongeveer 2500 woorden – weging 40%
    Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.0 worden gehaald en het gewogen gemiddelde moet hoger dan een 5.5 zijn om dit vak af te ronden.

Literatuurlijst

Ward, J., The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (2015) 3rd Edition.
ISBN: 978-1-84872-272-9 (paperback) of ISBN: 978-1-315-74239-7 (e-book)

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Dr. David A. Vogelsang
Email: d.a.vogelsang@fsw.leidenuniv.nl
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.