Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Human-Robot Interaction

Vak
2020-2021

Toelatingseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Robots spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Ze helpen kinderen op school, ze ontvangen je op het vliegveld of in het restaurant. Ze helpen kinderen en ouderen bij ziekte. Sommige hebben zelfs een rol als maatje. Maar, hoe programmeer je mens-robot-interactie (HRI in het Engels) eigenlijk? Hoe zorg je voor een prettige dialoog? Hoe reageer je op een mens? Hoe meet je wat een mens denkt, en hoe doe je dat op een slimme manier zodat de mens het niet vervelend vindt? Ook moet je om kunnen gaan met veel verschillende AI technieken die allemaal niet perfect werken? Bijvoorbeeld, de robot hoort een verkeerd antwoord…wat doe je dan? In dit vak leer je hoe je de interactie tussen mensen en mensachtige robots vorm kunt geven, kunt programmeren door slim gebruik te maken van AI technieken, en kunt testen door een experiment uit te voeren met proefpersonen. Dit vak loopt synchroon met de vakken machine learning, cognitive robotics, en research methods in psychology. Je zult uit deze vakken een hoop kunnen gebruiken voor je practicum HRI.

Aanbevolen voorkennis:
Menselijke cognitie (Vak: cognitieve science)
Software ontwikkelen, python, c++ (Vak: software development, programmeertechnieken)
Agent logic, kennisrepresentatie en planning (Vak: Symbolic AI)

Leerdoelen

Rooster

Roosters Kunstmatige Intelligentie

Onderwijsvorm

Colleges: on-site
Practicum: on-site locatie : LIACS

Toetsing

Tentamen (50%)
Practicum (50%)

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van het tentamen zal plaatsvinden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > InschrijvenActiviteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

MyTimetable

-

Brightspace

-

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee