Studiegids

nl en

Practicum wetenschappelijk schrijven

Vak
2020-2021

Beschrijving

In het Practicum wetenschappelijk schrijven staat het ontwikkelen van de academische schrijfvaardigheid centraal. De studenten maken hiertoe lees- en schrijfopdrachten en schrijven op basis van die opdrachten een korte wetenschappelijke tekst waarin inzichten en onderzoek uit de pedagogische wetenschappen tot een coherent geheel verwerkt worden. De tekst heeft een duidelijke centrale vraag, is logisch gestructureerd, geschreven in academische schrijfstijl en voldoet aan de wetenschappelijke conventies.

Leerdoelen

Kritisch leren lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen over actueel empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Op basis van de kritische lezing een pedagogische probleemstelling leren formuleren en vanuit die probleemstelling tot een goed gestructureerde, helder geformuleerde wetenschappelijke tekst komen. Aan de hand van gerichte feedbackmodellen leren om feedback te geven en gekregen feedback op de eigen tekst te verwerken.

Rooster

hoorcolleges

werkgroepen

Onderwijsvorm

Tijdens het hoorcollege wordt achtergrondinformatie over het schrijfproces gegeven en worden voorbeelden van wetenschappelijke teksten behandeld. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten stap voor stap gewerkt aan het schrijven van een eigen paper. Aanwezigheid bij zowel het hoorcollege als de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Een portfolio, bestaande uit tussentijdse opdrachten en een paper. De opdrachten en de paper moeten binnen de daarvoor gegeven deadlines ingeleverd worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Jungslager, Francisca en Wilma Maljaars, (2016) Kritisch denken en schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

  • Tijdens de cursus verstrekte artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor zowel het hoorcollege als voor de werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs.

Tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

M.H. Oudega