Studiegids

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde orthopedagogen in Nederland. Daarmee wordt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste aspirant orthopedagogen. Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor de jeugd die bij jeugdzorg hulp komt halen of hulp krijgt aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Tevens gaat de cursus in op een aantal specifieke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming en de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs.

Leerdoelen

Studenten moeten aan het eind van de cursus kennis hebben van:

  • Het beleid t.a.v. de zorg voor de jeugd

  • De relevante wet- en regelgeving

  • Verschillende werkmodellen van de zorg voor de jeugd in Nederland

  • De transitie en transformatie van de inrichting van de zorg en opvoeding van de jeugd

  • Kaders voor financiering van de steun aan jongeren en het opvoedend en zorgend vermogen van hun leefomgeving

  • Kunnen inschatten van de gevolgen van transitie en transformatie zijn voor toekomstige professionals, evenals voor opvoeders en de jeugd

  • Daarnaast moeten studenten op basis van analyses en evaluatie van zorgbeleid en zorgpraktijk gerichte optimaliseringadviezen kunnen formuleren voor onderdelen van de zorg voor de jeugd en voor de samenhang tussen onderdelen en de daartoe samenwerkende professionals en instellingen

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.

Daarnaast maken studenten een opdracht. Deze opdracht dient met een voldoende afgerond te zijn om het vak succesvol af te ronden.

Brightspace

Voor deze cursus wordt een Brightspace pagina ingericht. Studenten kunnen via Brightspace met elkaar communiceren.

Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van dit vak is dr. Sabine van der Asdonk.