Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Schilderen 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Aanmelden voor Schilderen 2 vindt plaats in Osiris. Hier upload je een digitaal portfolio met beeldend werk en een motivatiebrief. Na evulatie door de docent, wordt een selecte groep uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze bestaat uit een online motivatiegesprek en het bespreken van het portfolio. Er wordt gekeken naar technisch- en creatief vermogen, ideevorming, eigenheid/originaliteit, groeicapaciteit en motivatie. Een open en experimentele houding is essentieel. Bij voorkeur heb je Schilderen-1 gevolgd.

Op 27 januari 2021 word je geïnformeerd of je bent uitgenodigd voor het toelatingsgesprek.
Het online toelatingsgesprek voor Schilderen 2 vindt op 4 februari 2021 plaats. Over deze datum wordt niet onderhandeld.

Je kunt je aanmelden voor de toelating via Osiris, zie link onder.

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Een portfolio met minimaal 10 schilderijen/tekeningen op papier of doek.
Minstens 3 schilderijen naar de waarneming (portret, landschap, stilleven).
Minstens 3 schilderijen waarin de verbeelding en/of abstractie een rol spelen.
Het portfolio dient digitaal te worden toegevoegd tijdens de aanmeldprocedure in Osiris. Daarnaast schrijven studenten een motivatiebrief van max. 500 woorden waarin ze toelichten waarom ze willen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Wat ga je schilderen en welke vorm is daar het beste voor? De cursus exploreert de inhoudelijke kanten om tot een kunstwerk te komen in relatie tot het verder ontwikkelen van technische vaardigheden. Hoe kom je tot ideeën en hoe geef je ze vorm? Dat kan vanuit de waarneming zijn, vanuit de media, vanuit je geheugen, een gevoel, sociale betrokkenheid, de verbeelding, een filosofische vraag, de handeling van het schilderen zelf, etcetera. Naar aanleiding van concrete opdrachten probeer je verschillende van deze methodes uit in combinatie met technische aspecten als kleurgebruik, vormgevoel en compositie. Je wordt aangemoedigd en begeleid bij het experimenteren en het reflecteren op je eigen en andermans werk. Je leert woorden vinden voor wat je ziet. Gaandeweg ontwikkel je een eigen stijl en onderwerpkeuze. In elke les leer je nieuwe voorbeelden kennen van schilderijen uit de kunstgeschiedenis door middel van een korte PowerPoint-presentatie.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van een persoonlijke ideeën- en beeldentaal. Het intensiveren van de waarneming, het toepassen van technische vaardigheden en het exploreren van de inhoud.

Rooster

Toelatingsgesprek: 4 februari 2021
Lessen: Donderdag 19.00 – 21.30 uur (onder voorbehoud)
Periode: 11 Februari t/m 27 Mei 2021 (data onder voorbehoud)
Locatie: lessen vinden fysiek plaats op de KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag tenzij COVID19 maatregelen verscherpen
Leslokaal: info volgt

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit een aantal modules waarin een specifieke werkwijze of onderwerp centraal staat. Daarbinnen praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het ontwikkelen van inhoud en leren omgaan met de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden. Individuele begeleiding tijdens het schilderen, korte PowerPointpresentaties met relevante beelden uit de kunstgeschiedenis en – aan het eind van elke les – gezamenlijke evaluaties van het werk. Tussen de lessen door: het bijhouden van een visueel inspiratiedagboek, dat in elke les individueel besproken wordt. Aan het eind van het semester een individuele spreekbeurt over een schilder naar keuze en een gezamenlijke tentoonstelling.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht van 80%. Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak. Deelname aan de eindexpositie. Minstens 10 schilderijen en een vol inspiratieboek. Een spreekbeurt houden over een schilder naar keuze.

Literatuur

Schildersmaterialen, A4 tjes met instructiesamenvattingen, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

Voor semester 2, 2020-2021 is de uiterste datum voor aanmelding 20 januari 2021.

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden: je kunt je aanmelden in Osiris via deze link

Contact

Liza Swaving

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten "Keuzevakken muziek en beeldende kunsten")