Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Tekenen 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deelname aan de toelating van Tekenen 2 bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief en het presenteren van een portfolio. Indien die voldoende zijn, wordt de student uitgenodigd voor de tweede ronde waarin er een online toelatingsgesprek plaatsvindt met de docent.
Op 27 januari 2021 word je geïnformeerd of je bent uitgenodigd voor het toelatingsgesprek.
Het online toelatingsgesprek voor Tekenen 2 vindt plaats iop 4 Februari 2021.
Tekenen 2 staat open voor zowel studenten die Tekenen 1 hebben gevolgd als nieuwe studenten.
Je kunt je aanmelden voor de toelating via Osiris (zie onder).

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Stel een uitgebreid portfolio samen, met tenminste 10 tekeningen. Zorg dat er een variëteit zit in materiaalgebruik en onderwerp. Dit portfolio (max. 20 mb) moet digitaal als PDF worden geupload tijdens het aanmeldproces.
Daarnaast schrijven studenten een motivatiebrief van max. 500 woorden waarin ze toelichten waarom ze dit vak willen volgen.
Bij de toelating wordt er vooral gekeken naar de potentie om te groeien. Creativiteit, originaliteit en inhoud zijn belangrijke criteria. Ook verscheidenheid binnen het werk in techniek, formaat en onderwerp is belangrijk.

Beschrijving

Bij Tekenen 2 ligt de nadruk op de ontwikkeling van een authentieke tekenstijl en de verdieping van de thematiek van het werk. Het doel is dat er werk ontstaat dat zich onderscheidt van het werk van andere tekenaars. Er is een grote mate van creatieve vrijheid aanwezig binnen dit vak omdat er niet aan de hand van doelgerichte opdrachten wordt gewerkt. Er wordt verwacht dat er zelf onderzoek wordt gedaan naar het eigen werk zoals conceptuele analyse, onderzoek naar de interactie van beeldende elementen en materiaalgebruik. De inhoud van het werk is in Tekenen 2 belangrijker dan de uitwerking ervan. Ook is onderzoek naar het werk van beeldende kunstenaars essentieel evenals het bezoeken van kunsttentoonstellingen. Dit alles staat in het teken van het verbreden van het artistieke referentiekader, zodat het analyseren van kunst gemakkelijker gaat. De groepsdynamiek staat hoog in het vaandel omdat feedback en verschillende invalshoeken essentieel zijn voor een goede progressie van het werk. Tevens wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid en een goede inzet verwacht voor dit vak..

Leerdoelen

De leerdoelen zijn om te achterhalen waar het werk nu werkelijk om gaat. Wat wil de maker vertellen aan de kijker doormiddel van het werk. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het uitwerken van de thematiek van het werk, belangrijk is dat het werk niet te eendimensionaal is maar openstaat voor meerdere interpretaties. Verder gaan we op zoek naar de ontwikkeling van een originele signatuur in het werk. Wat typeert het werk, wat maakt het authentiek? Originaliteit wordt gewaardeerd op de academie.

Rooster

Online toelatingsgesprek: eerste week van Februari
Lessen: Woensdag van 19:00 – 21.30 uur
Periode: 10 februari t/m 27 Mei 2021 (data onder voorbehoud)
Locatie: alle lessen vinden plaats op de KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag, tenzij de COVID19 maatregelen aan worden gescherpt
Leslokaal: info volgt

Onderwijsvorm

Praktijklessen met individuele begeleiding en groepsgesprekken.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht van 80%. Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak. Alle opdrachten moeten gemaakt en aanwezig zijn. Deelname aan de eindexpositie.

Literatuur

Vakliteratuur zoals boeken over kunstgeschiedenis, kunstfilosofie (esthetica) en hedendaagse kunst. Musea, galeries en andere kunsttentoonstellingen.

Aanmelden

Voor semester 2, 2020-2021 is de uiterste datum voor aanmelding 20 januari 2021.

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden via Osiris: Osiris aanmelden

Informatie

Liza Swaving

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten