Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Kijken is de (genees)kunst

Vak
2020-2021

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Voorkennis van kunst of geneeskunde is niet vereist. Studenten moeten wel affiniteit hebben voor kunst.

Beschrijving:

Meer informatie volgt.

Leerdoelen:

Meer informatie volgt.

Programma en rooster:

Meer informatie volgt.

Locatie:

Meer informatie volgt.

Literatuurlijst:

Meer informatie volgt.

Studielast en werkvorm:

Meer informatie volgt.

Toetsing:

Meer informatie volgt.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 17 augustus 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Contact:

Prof. dr. Frank Willem Jansen: f.w.jansen@lumc.nl