Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

*Seminar 2 Oude Geschiedenis[gedeeld onderwijs ONOS/GLTC]

Vak
2020-2021

Verdere informatie volgt zodra deze bekend is.