Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De Oudheid in Muziek, Film

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus staat open voor alle BA-studenten van de Universiteit Leiden en alle contract- en à la carte-studenten. Kennis van Latijn en Grieks is niet vereist. Ook classici zijn hartelijk welkom!

Beschrijving

De films Alexander, Troy, en Medea; de opera’s Dido and Aeneas en Oedipus Rex, Die Geschöpfe des Prometheus en Schuberts liederen over klassieke thema’s. Allemaal voorbeelden van de immense populariteit van de klassieke oudheid in de Europese film en muziek. Steeds weer grijpen kunstenaars terug op mythen, historische gebeurtenissen en literaire werken uit de Griekse en Romeinse wereld. Dit college behandelt de receptie van de klassieke oudheid vanaf de zestiende tot de eenentwintigste eeuw.

De oudheid speelde een cruciale rol in het ontstaan en de vroege ontwikkeling van de Italiaanse opera, maar ook voor Beethoven, Schubert, Wagner en Ravel was de oudheid een belangrijke inspiratiebron. In de twintigste eeuw hadden films over Ben Hur en Troje een enorm succes, terwijl ook de popmuziek zich liet inspireren door de Grieken en Romeinen. Maar met welk doel en in welke culturele context kozen al deze kunstenaars voor antieke thema’s? Welk beeld schetsten zij van de oudheid en wat probeerden ze daarmee te bereiken? Op deze vragen probeert het college een antwoord te formuleren. Na afloop van elk hoorcollege (door verschillende docenten) zullen de op college besproken opera’s, films en dansvoorstellingen vertoond worden.

Kennis en inzicht

  • kennismaking met de receptie van de Griekse en Romeinse beschaving in de moderne Europese film en muziek;

  • inzicht in de gevarieerde wisselwerking tussen de klassieke oudheid en latere periodes in de Europese kunstgeschiedenis;

  • kennismaking met enkele beroemde films, opera’s en muziekwerken;

  • kennismaking met receptietheorie.

Vaardigheden

De student leert:

  • actief over receptie na te denken en over individuele gevallen in gesprek te gaan

  • een eigen essay over een zelf gekozen voorbeeld van de receptie te schrijven.

Rooster

Zie Collegerooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (met aansluitend DVD vertoningen van film, muziek en dans)

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer is het gemiddelde van twee deelcijfers:

  • een tentamen over de hoorcolleges (60%);

  • een verslag (ca. 1500 woorden) van een film, dansopvoering, opera of concert waarin de oudheid een rol speelt (40%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Elk onderdeel kan apart herkanst worden als het gemiddelde onvoldoende is.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te bestuderen literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C.H. Pieper Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing.