Studiegids

nl en

Creative Writing: Het Verrassende Nut van Fictie

Vak
2021-2022

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud. Voor meer updates over coronavirus, lees nieuws via deze link.

Thema's: Evolutionaire, maatschappelijke en psychologische functie van verhalen; relatie tussen schrijvers en lezers; empathie; verteltechnieken.
Disciplines: Taal en literatuur, geschiedenis, psychologie.
Vaardigheden: Oefenen met verteltechnieken; schrijven van verhalen en een essay; mondeling en schriftelijk reflecteren op voorbeelden en secundaire literatuur; feedback geven en krijgen.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

In deze cursus Creative Writing word je intensief getraind in verteltechnieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk wel), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in je persoonlijke en professionele leven – ook als bèta of gamma.

Want storytelling geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens is. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons om in groepen samen te werken, de gebeurtenissen in ons leven te ordenen en onze empathie te trainen.

Je oefent met verteltechnieken en schrijft twee verhalen. Daarnaast reflecteer je op wat fictie met ons doet, en waarom. Daarover praten we tijdens de colleges. Ook schrijf je een afsluitend essay.

Tijdens het Schrijflab brengen we een hele zaterdag samen door op een inspirerende locatie in Leiden. Je gaat dan volop praktisch aan de slag met observeren en schrijven.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak zul je:

 • inzicht hebben in de manier waarop verhalen inwerken op lezers;

 • een visie hebben ontwikkeld op hun maatschappelijke en psychologische functie;

 • de belangrijkste verhaalvormen en verteltechnieken kennen;

 • zelf geoefend hebben met het bedenken, structureren en schrijven van verhalen.

Programma en rooster:

De acht colleges vinden plaats op dinsdag van 18 tot 20 uur. We starten in de week van 11 oktober. De Schrijflabdag vindt plaats op zaterdag 11 december. Aanwezigheid tijdens de Schrijflab is verplicht. Alleen van de colleges mag je er een missen.
Oktober: 12, 19, 26
November 2, 9, 16, 23, 30
Schrijflab: December 11 (aanwezigheid verplicht) zaal 002 in het Lipsius gebouw

Tijdens de colleges maak je kennis met vier belangrijke keuzes bij het schrijven van verhalen:

 1. Ontwikkelen van een verhaallijn
  We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en leren over de keuze voor een begin- en eindsituatie, drijfveren en interne/externe conflicten. Bij je verhaalontwerp hoort ook een setting die lezers helpt de personages en hun dilemma’s scherp te zien.

 2. Kiezen van het perspectief
  Als schrijver kun je de hoofdpersoon zelf aan het woord laten (eerstepersoonsvertelling) of over de hoofdpersoon schrijven (derdepersoonsvertelling). De effecten zijn heel verschillend. Dat vraagt dus om een bewuste keuze. Ook bespreken we de technieken waarmee je personages tot leven kunt brengen, en de interessante en complexe relatie tussen schrijver, lezer en personage.

 3. Bepalen van het tijdsverloop
  Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop. Je begint niet bij de geboorte van het personage, je begint waar de ontwikkeling op gang komt. Ook bepaal je waar je op de tijdlijn staat. Is het allemaal al gebeurd (vertellen in de verleden tijd), of loop je mee met de gebeurtenissen (vertellen in de tegenwoordige tijd)? Ook dat vraagt weer om een bewuste keuze.

 4. Ontwikkelen van een stijl
  Pas als je zinnen schrijft ontstaat een verhaal. Tegelijk is stijl het lastigst aan te leren. Toch gaan we op zoek naar de belangrijkste eigenschappen van aantrekkelijke formuleringen. Ook verdiepen we ons in de techniek van dialogen schrijven, het belang van een ‘toon’ en de werking van metaforen.

Secundaire literatuur en voorbeelden geven je een verteltechnische basis. Ook lezen we twee romans, die we met elkaar bespreken. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met schrijfopdrachten.

Locatie:
UPDATE
Vanaf 2 november worden de bijeenkomsten gehouden in het LIPSIUS gebouw:
2 november in zaal 307, 9 t/m 30 november in zaal 228.
Schrijflab op 11 december (10.00 - 17.00) in het Lipsius gebouw zaal 002.

Literatuurlijst:

Hoofdstukken uit onder meer:

 • Booker, The Seven Basic Plots;

 • Harari, Sapiens, A Brief History of Mankind;

 • Boyd, On the Origin of Stories;

 • Keen, Empathy and the Novel;

 • Parks, De roman als overlevingsstrategie;

 • Percy, Thrill Me;

 • MacAdams, The Stories We Live By;

 • Pinker, The Sense of Style.

Ook lees je twee romans:

 • Slot, Zuiderkruis;

 • Brothers, Achterland.

De secundaire literatuur en de twee romans worden beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Seminars: 8 bijeenkomsten van 2 uur (aanwezigheidsplicht);

 • Schrijflab: 1 zaterdag van 8 uur (aanwezigheidsplicht);

 • Lezen van literatuur en schrijfopdrachten: 64 uur (8 uur per week);

 • Eindopdrachten: 52 uur.

Toetsing:

Studenten schrijven twee korte verhalen (1000 en 1500 woorden) en een essay (2000 woorden) waarin wordt gereflecteerd op de besproken theorie. Voor alle drie moet een voldoende worden behaald. Verhaal 1 telt voor 30% mee, verhaal 2 voor 30%, het essay voor 40%.

Herkansen is mogelijk.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van 16 augustus tot en met 2 september 2021 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
Pauline Slot: pauslot@gmail.com