Studiegids

nl en

Theoretisch seminar

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

In dit onderdeel krijgen de deelnemende Honours College studenten (eens in de 2 weken) een reeks gastlezingen over een relevant thema binnen de archeologie.
Het idee is om diep in te gaan op de theoretische aspecten van het gekozen thema, hierover te discussiëren en dit te verwerken in een eindopdracht.

Leerdoelen

  • Inzicht in een actueel theoretisch thema binnen de archeologie;

  • Het leren verwoorden van theoretische concepten en het beargumenteren van theoretische standpunten, zowel mondeling als schriftelijk;

  • Het mondeling en schriftelijk presenteren van een wetenschappelijke theoretische discussie.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het BA2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en discussiecollege.

Studielast

  • 7 x 2 uur hoor- en discussiecollege;

  • +/- 250 pagina's literatuur;

  • Paper van 4.000 woorden (of nader op te geven presentatie in woord/beeld van gelijke omvang, indien relevant);

  • Presentatie van 15 minuten.

Toetsing en weging

Wordt opgegeven tijdens college (ook te vinden in de course outline op Brightspace).

Literatuurlijst

Wordt opgegeven tijdens college (ook te vinden in de course outline op Brightspace).

Inschrijven

N.v.t.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. R.H.A. Corbey.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.