Studiegids

nl en

Onderzoekspraktijk

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

Het doel van dit college is om je, onder begeleiding van een onderzoeker, ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek voor een langlopend onderzoeksproject en binnen een onderzoeksgroep.

De bedoeling is dat een student of een groep van 2-3 studenten, zelfstandig maar met begeleiding van een onderzoeker die verbonden is aan de Faculteit der Archeologie, een (deel)onderzoek van minimaal 17 werkdagen uitvoert. Deze 17 werkdagen kunnen in overleg met de stagebegeleider, en na goedkeuring van de honours-coördinator, gedurende het academisch jaar ingepland worden.

Het college wordt afgesloten met een rapport over de activiteiten van de student binnen dit vak. Je kunt er ook voor kiezen om door middel van een persoonlijk academisch ontwikkelingsplan gericht lezingen binnen of buiten de faculteit en internationale congressen te bezoeken. Dit kan alleen na overleg met de Honours coördinator, en met goedkeuring van de Examencommissie.

Leerdoelen

  • Zelfstandig een (klein) onderzoek opzetten en uitvoeren;

  • Het leren rapporteren over onderzoeksresultaten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het BA2 rooster.

Onderwijsvorm

Participatie in actueel onderzoek van stafleden.

Studielast

  • 17 stagedagen;

  • Opstellen stageverslag (richtlijnen staan op Brightspace).

Toetsing en weging

  • Stageverslag (beoordeling door de honours-coördinator);

  • Beoordeling door de stagebegeleider.

Het stageverslag moet 6 weken na het afronden van de laatste stagedag ingeleverd worden.

Literatuurlijst

Nader vast te stellen in de stage-overeenkomst of formele projectomschrijving zoals op Brightspace.

Inschrijven

Gebruik deze Brightspace link om je in te schrijven.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid verplicht;

  • De voertaal is zowel Nederlands als Engels.