Studiegids

nl en

Honours Stage

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

De Honours stage is een ‘maatschappelijk’ ingebedde stage: het gaat hier dus niet puur om het opdoen van ervaring met archeologische methodieken (opgraven, survey, materiaalonderzoek), maar hoe archeologie in breder verband kan worden getrokken (projectmatig werken, museumcollecties presenteren/beheren, archeologische publiekspresentatie, maatschappelijke relevantie van onderzoek, etc.).
De duur van de Honours stage is minimaal 17 werkdagen.

Honours stageplaatsen worden aangeboden op Brightspace. Na overleg met de Honours coördinator kun je ook zelf een stageplaats zoeken.
Voor meer informatie over stages kun je ook op de Archeologie stage website kijken.

Leerdoelen

  • Kennis maken met en inzicht krijgen in de rol van de archeoloog in de maatschappij;

  • Wetenschappelijke inzichten en archeologische kennis leren communiceren naar hoofdzakelijk niet-archeologen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het BA2 rooster.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch publieksbereik.

Studielast

  • 17 stagedagen;

  • Opstellen stageverslag (richtlijnen staan op Brightspace).

Toetsing en weging

  • Stageverslag (beoordeling door de Honours coördinator);

  • Beoordeling door de stagebegeleider.

Het stageverslag moet 6 weken na het afronden van de laatste stagedag ingeleverd worden.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Gebruik deze Brightspace link om je in te schrijven.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid verplicht;

  • Voertaal is Engels en Nederlands.