Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Courses MA Linguistics: Linguistics

Vak
2020-2021

Choose 10 or 20 EC from the Linguistics specialisation. A list of courses and course descriptions can be found here.