Studiegids

nl en

UN Peacekeeping: Change and Continuity

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bekendheid met internationale organisaties
Bekendheid met theorieën in de internationale betrekkingen
Bekendheid met politiek-wetenschappelijke methodes.

Beschrijving

In dit seminar bestuderen we vredesmissies van de Verenigde Naties. Sinds de eerste inzet in het Midden-Oosten in 1948, hebben VN-vredesmissies grote veranderingen doorgemaakt. Terwijl zij zich in de Koude Oorlog vooral bezighielden met het bewaken van wapenstilstanden in interstatelijke oorlogen, werden zij in de jaren ’90 steeds meer ingezet bij interne conflicten. Na de trauma’s van de genocides in Srebrenica en Rwanda, nam hun rol na 2000 weer sterk toe. Tegenwoordig zien we grootschalige militaire missies, die zich bezighouden met conflictbeheersing, de opbouw van democratieën, maar ook steeds vaker counterinsurgency en counterterrorism. Hoe effectief is dit instrument? Hoeverre is het nog toeberust op de uitdagingen van de 21ste eeuw? Hoe beïnvloeden trends in internationale machtspolitiek en conflict de oprichting en uitvoering van VN-vredesmissies? Wat vertelt dit ons over bredere trends in de wereldpolitiek, internationale conflictbeheersing en politieke ontwikkelingen in internationale organisaties?

In dit vak gaan we in op deze vragen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we gebruik maken van theorieën in de internationale betrekkingen, conflict studies, sociologie en antropologie. Hierbij zullen we in aanraking komen met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Leerdoelen

 • De student heeft een beter inzicht in de geschiedenis van en huidige ontwikkelingen op het gebied van VN-vredesmissies

 • De student heeft een beter inzicht in de politiek van internationale organisaties

 • De student heeft kennis van brede trends in de manier waarop conflicten worden uitgevochten en de internationale bemoeienis daarmee

 • De student heeft kennis van de academische bestudering van de hierbovenstaande fenomenen

 • De student is in staat multi-disciplinair en kritisch te denken over een empirisch fenomeen

 • De student is in staat kritisch te kijken naar verschillende onderzoeksmethoden

Rooster

Timetable

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges (met één of meerdere gastcolleges) (50%)

 • Werkgroepen: presentaties en discussie (50%)

Toetsing en Weging

Studielast (totaal 280 uur)

 • Hoorcolleges 16 uur

 • Werkcolleges 16 uur

 • Literatuur 92 uur

 • Wekelijkse reaction papers 32 uur

 • Presentatie 24 uur

 • Eindwerkstuk 100 uur

Toetsing

 • Aanwezigheid bij werkcolleges verplicht, maximaal 1 afwezigheid

 • Final paper (50%). Dit cijfer mag niet onder de 5.0 zijn.

 • Wekelijke reaction papers (30%)

 • Referaat/groepspresentatie (20%)

Herkansing
Herkansing van het final paper is mogelijk. Herkansing van reaction papers en referaat niet.

Literatuurlijst

Dit zijn de handboeken die we zullen gebruiken. Verdere leeslast wordt in de syllabus gespecificeerd. Over beschikbaarheid van literatuur zal nader gecommuniceerd worden.

 • Oksamytna, Kseniya and John Karlsrud (eds.). 2020. UN Peace Operations and International Relations Theory. Manchester: Manchester University Press.

 • Williams, Paul D. and Alex J. Bellamy. 2020. Understanding Peacekeeping. Third edition. Cambridge: Polity Press.

Inschrijven

Zie algemene informatie onder tab 'Year 3'.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de docent:
Tom Buitelaar, t.j.a.buitelaar@fsw.leidenuniv.nl