Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Studenten toegelaten tot Honours College Law, deelnemers van een van de andere zes Leidse Honours Colleges, studenten van Leiden University College, en andere studenten in geval er open/vrije plaatsen zijn (na een verzoek aan en na toestemming door de organisatie van HC Law: honours@law.leidenuniv.nl ).

Beschrijving

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves.
The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.
Dit impliceert dat Great Books enkele centrale invalshoeken heeft waaruit het bijzondere karakter van dit vak blijkt.
De eerste is: ‘terug naar de bronnen’, naar de boeken en teksten van de echt grote denkers, van de intellectuele (en morele) reuzen (met hun richtsnoeren).
En de tweede is: geduldig, grondig en zorgvuldig lezen en bestuderen; en over de inhoud daarvan fundamenteel (d.w.z. ijverig en diepgravend) nadenken.
De derde is die van de onderwijsvorm: het Socratische gesprek, de beste methode om goed te leren nadenken. Dus onderwijs in relatief kleine groepen, en zoals de gesprekken gingen tussen de filosoof Socrates en zijn leerlingen.

In Great Books (2020-2021) worden boeken en teksten bestudeerd betreffende twee overkoepelende thema’s: de traditie en de moderniteit.
Daarbij maakt de hoogleraar een keuze uit teksten uit de filosofie, theologie en de wereldliteratuur die behoren tot het beste dat ooit is gedacht en geschreven. Traktaten die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.
Dit studiejaar zijn dat:
1. Plato, Alcibiades
2. Aristoteles, Nicomachische Ethiek, boek I en II
3. Augustinus, De Stad Gods, hst.XIV
4. Aquino, Over de Tien Geboden
5. Mill, On Liberty, hst.III
6. Marx, Communistisch Manifest
7. Nietzsche, Genealogie van de Moraal, hst.I

Studenten zijn verplicht elke week een korte paper te schrijven en actief deel te nemen aan de discussies tijdens de bijeenkomsten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 7 bijeenkomsten van 2 à 3 uur.
Docent: Prof. dr. A.A.M. Kinneging

Vereiste voorbereiding door studenten:
bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers.
Elk werkcollege dient voor aanvang een korte paper van 400 woorden te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In die paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%.
  Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alle stof die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Blackboard.

Periode

Het onderwijs zal in beginsel plaatsvinden op onderstaande data, van 17:30 – 20:30 uur (vooralsnog online).

 •   dinsdag 6 april,
  
 •   maandag 12 april
  
 •   maandag 19 april
  
 •   maandag 26 april
  
 •   maandag 3 mei
  
 •   maandag 10 mei
  
 •   maandag 17 mei
  

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-22 studenten

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  tot een week voorafgaand aan het onderwijs lopen alle contacten voor dit vak via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl
  en vanaf een week voor het onderwijs lopen de onderwijs inhoudelijke zaken via de docent zelf (NB organisatorische kwesties altijd via HC Law);
  Telefoon: -

 • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl