Studiegids

nl en

Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:
1) de 'key terms' van de ontwikkelings- en onderwijspsychologie (i.e., de termen voor de belangrijke begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden) definiëren en toepassen op voorbeelden;
2) de belangrijkste ontwikkelingen op verschillende gebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, taal) aangeven; en
3) de belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van het kind (i.e., mechanismen van verandering) aangeven.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

  • 8 hoorcolleges van 2 uur

  • 4 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen en een zogenaamde 'tweede studieverplichting'. Beide zijn gericht op alle leerdoelen, en beide leiden tot een deelcijfer.

Het tentamen bestaat uit 48 vierkeuzevragen, verdeeld in 8 delen van 6 vragen. De 8 delen horen bij de 8 weken van de cursus. Het gewicht van het tentamencijfer in het eindcijfer is 70%.

De tweede studieverplichting bestaat uit studievragen en werkgroepopdrachten. Het gewicht van het cijfer voor de tweede studieverplichting in het eindcijfer is 30%.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E., Eisenberg, N., & Leaper, C. (2020). How Children Develop. 6th edition; INTERNATIONAL EDITION; ISBN:9781319184568. New York: Worth Publishers. Price hardcover 74,11. Price ebook 55,13

Contact information

Dr. Ili Ma i.ma@fsw.leidenuniv.nl