Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 1, Koninklijk Conservatorium

Vak
2021-2022

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, volg je ook theorielessen en lessen samenspel. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: ACPA.

De richtingen die je op dit moment bij PM kunt volgen zijn:

  • Klassieke Muziek (alle instrumenten)

  • Zang (klassiek en oude muziek)

  • Jazz (alle instrumenten en zang)

  • Oude Muziek (alle instrumenten)

  • Compositie

  • Sonologie

2. Opbouw

Het gehele PM-traject duurt drie jaar en heeft een studielast van 30 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1, PM2 en PM3, die elk 10 EC opleveren. Studenten kunnen naar keuze ook een los jaar PM volgen.

Practicum Musicae bestaat uit de volgende onderdelen: 1.Individuele hoofdvakles: vijftig minuten instrumentale of vocale les per week ( 32 weken per jaar), van een docent van het Koninklijk Conservatorium, getoets met een overgangstentamen (7 EC, PM1 en PM2. 10 EC, PM3). 2. Samenspel: Alle PM-studenten krijgen lessen in samenspel. De meeste instrumenten krijgen coach pianist lessen, de jazz-musici krijgen combo-klas en de pianisten krijgen duo-klas. Maatwerk is mogelijk.
De student kan er, in overleg met de Coach Pianist/Klavecinist, of Duoklas-docent, voor kiezen om tweewekelijks 25 minuten les te nemen, of eenmaal per maand 50 minuten. 3. Elementaire Muziektheorie (EMT): 75 minuten theorieles per week (3 EC). Dit is een groepsles, waarin je de basis beginselen van muziektheorie wordt bijgebracht. Als je echter als op een hoger niveau met muziektheorie bezig bent, zoeken we een interessant alternatief voor je. Het doel is om alle PM-studenten op een hoger (theorie-)niveau te krijgen, ook de meer gevorderden. In PM3 volg je geen EMT meer.

Doorstromen naar de KC-hoofdvakstudie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar niet het doel van PM.

Bij een succesvol afgerond PM-traject ontvangt de student een **certificaat **van het Koninklijk Conservatorium.

3. Toelatingseisen

Om tot PM toegelaten te worden moeten studenten auditie doen voor een kleine commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Tijdens deze auditie wordt onderzocht of de student over voldoende motivatie, muzikale bekwaamheid en aanleg beschikt. De beslissing over de toelaatbaarheid van de student ligt bij de auditiecommissie.

De audities voor het volgende studiejaar vinden plaats in de maand april van het daaraan voorafgaande studiejaar. De deadline voor inschrijving is telkens 1 maart. In sommige gevallen wordt een uitzondering op de deadline gemaakt en mag een kandidaat later auditeren. Mail hiervoor de De PM-coördinator.

Om onnodige teleurstellingen bij deze auditie te voorkomen, wordt er een voorselectie gehouden. De voorselectie bestaat uit het uploaden van het PM-motivatieformulier en een pdf-document met daarin drie links naar video-opnamen van de kandidaat. Op deze video-opnamen speel je drie stukken uit verschillende stijlperiodes, waarvan een etude (voor Klassiek) en in verschillende talen (voor Zang klassiek).
Kijk, voor een indicatie van het te spelen repertoire, op de website van het Koninklijk Conservatorium.

Voor de afdeling Compositie moet je drie partituren uploaden en voor Sonologie alleen het motivatieformulier.

Neem contact op met de coördinator van Practicum Musicae via PM@Koncon.nl, als je nog vragen hebt.

Naar aanleiding van de voorselectie, wordt je al dan niet uitgenodigd voor de Live-audities. Hiervoor mag je hetzelfde repertoire voorbereiden als voor je video-auditie. Klassieke zangers moeten ook een gedicht voordragen.

Let op! Vanwege Corona kan het zo zijn dat er geen LIVE-auditie plaatsvindt dit jaar en dat alle audities virtueel zijn. Het kan zo zijn de de auditie-commissie twee keer naar je video's uit de pre-selectie kijkt, maar het kan ook zo zijn dat je uitgenodigd wordt voor een Teams-sessie. De verschillende afdelingen op het conservatorium hebben de vrijheid om hun toelatingsprocedure zelf in te vullen. Dit betekent dat de procedures kunnen verschillen. Een zekerheid is de voorronde met video. Zorg dus dat je video zo goed mogelijk is.

Het minimum Toelatingsniveau ligt op voorbereidende klasniveau, dat wil zeggen, dat je moet aantonen binnen drie jaar op het niveau van een bachelor toelating te kunnen komen. Veel PM-studenten spelen bij hun toelating al op een hoger niveau.

Omdat PM zo populair is, is er een quotum voor de toelating. Er mogen maximaal 76 studenten deelnemen aan het hele programma. Dit betekent dat alleen de beste auditanten een plaats krijgen. Je krijgt bij je Live- auditie daarom een cijfer. Iedereen met een 8,5 of hoger wordt direct aangenomen, de studenten met een 6 of lager worden afgewezen en de studenten met een cijfer tussen de 6 en 8,5 moeten wachten op hun resultaat totdat alle audities zijn geweest en krijgen rond 1 juni te horen of ze aangenomen zijn, of niet. De cijfers zijn voor intern gebruik op het Koninklijk Conservatorium en worden niet gecommuniceerd naar de auditanten. Als je op de reservelijst belandt en je krijgt 1 juni te horen dat er geen plaats voor je is, kan het zijn dat er later iemand uitvalt en dat je toch een plaatsje krijgt.

4. Onderwijsvorm

  • Hoofdvakles: individueel

  • Samenspelles: individueel/duo

  • Theoriecollege EMT: werkcollege

5. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de coachings/combo's en duoklas, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past.

Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), of virtueel via Teams

Voor de Inschrijving voor het onderwijs kijk je tijdig op je KonCon-e-mail adres (de inschrijfgegevens ontvang je per brief). Hier ontvang je de contactgegevens van je docenten. Er wordt verwacht dat je zelf contact met hen opneemt om je lessen af te spreken.

Voor de EMT-lessen kan je je vanaf augustus inschrijven. De gegevens hiervoor ontvang je van de PM-coördinator per e-mail.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt 15 minuten (20 minuten voor de pianisten/klavecinisten) en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld. EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.

De datum voor het hoofdvakexamen wordt door de afdeling Planning van het KC vastgelegd. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen wordt er een alternatieve datum geprikt.

7. Honourstraject

Het is mogelijk om een honourstraject Practicum Musicae te volgen. Kijk voor meer informatie op de pagina Practicum Musicae Honours College

Studenten die zich willen verdiepen in de theoretische kant van muziek kunnen voor het Honours College Music kiezen. Beide trajecten worden afgesloten met het ‘Capstone Project’ van het Honours College Humanities Lab.

8. Aanmelden en informatie

Als je geïnteresseerd bent in het PM programma, kun je je inschrijven op deze pagina: [Aanmelden Practicum Musicae] (https://www.koncon.nl/opleidingen/university-leiden/universiteit-leiden/overig-practicummusicae)

Je kan ook even mailen met de PM-coördinator. Vermeld ook welk instrument je speelt.

Aanmeldingen kunnen tot 1 maart opgestuurd worden, hierna is de aanmelding in principe gesloten, maar wordt er in sommige gevallen een uitzondering gemaakt.

9. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden.

Het is niet mogelijk om meerdere PM-trajecten naast elkaar te volgen, of om PM te doen, als je al aan het Koninklijk Conservatorium studeert.

Indien je Practicum Musicae in de vrije keuzeruimte van je studie wil volgen en je de te verdienen EC's daartoe wil inzetten, verzoeken we je vriendelijk om dit voor aanvang van het programma aan de examencommissie van je Bacheloropleiding voor te leggen. Dit omdat Practicum Musicae een keuzevakkenpakket is, geen minor.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten

10. Honours

Het is mogelijk om Practicum Musicae in te zetten in je honours-traject. Kijk hiervoor op de pagina van Humanities Lab