Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 2, Koninklijk Conservatorium

Vak
2021-2022

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, volg je ook theorielessen en lessen samenspel. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: ACPA.

De richtingen die je op dit moment bij PM kunt volgen zijn:

  • Klassieke Muziek (alle instrumenten)

  • Zang (klassiek, oude muziek en jazz)

  • Jazz (alle instrumenten)

  • Oude Muziek (alle instrumenten)

  • Compositie

  • Sonologie

2. Opbouw

Het gehele PM-traject duurt drie jaar en heeft een studielast van 30 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1, PM2 en PM3, die elk 10 EC opleveren. Studenten kunnen naar keuze ook een los jaar PM volgen.

Practicum Musicae bestaat uit de volgende onderdelen: 1.Individuele hoofdvakles: vijftig minuten instrumentale of vocale les per week ( 32 weken per jaar), van een docent van het Koninklijk Conservatorium, getoets met een overgangstentamen (7 EC, PM1 en PM2. 10 EC, PM3). 2. Samenspel: voor studenten van de afdeling Klassiek en Zang is er ruimte voor 12,5 minuten Coach Pianist per week; de studenten Oude Muziek krijgen 12,5 minuten per week les in samenspel van een klavecinist; de pianisten krijgen 12,5 minuten Duoklas en de Jazz-studenten krijgen 12,5 minuten Comboles.
De Coach Pianist/Klavecinist lessen, zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een coach van het KC en zo het samenspel kan verbeteren. Voor pianisten is er 12,5 minuten per week ruimte voor Duoklas. Hierin leert de piano-student de kunst van het samenspel.
De student kan er, in overleg met de Coach Pianist/Klavecinist, of Duoklas-docent, voor kiezen om tweewekelijks 25 minuten les te nemen, of eenmaal per maand 50 minuten. 3. Elementaire Muziektheorie (EMT): 75 minuten theorieles per week (3 EC). Dit is een groepsles, waarin je de basis beginselen van muziektheorie wordt bijgebracht. Als je echter als op een hoger niveau met muziektheorie bezig bent, zoeken we een interessant alternatief voor je. Het doel is om alle PM-studenten op een hoger (theorie-)niveau te krijgen, ook de meer gevorderden. In PM3 volg je geen EMT meer.

Doorstromen naar de KC-hoofdvakstudie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar niet het doel van PM.

Bij een succesvol afgerond PM-traject ontvangt de student een **certificaat **van het Koninklijk Conservatorium.

3. Toelatingseisen

Om tot PM2 toegelaten te worden moeten studenten met succes PM1 hebben afgerond. Het overgangsexamen geldt daarbij alstoelating voor PM2

4. Onderwijsvorm

  • Hoofdvakles: individueel

  • Samenspelles: individueel/duo

  • Theoriecollege EMT: werkcollege

5. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de coachings/combo's en duoklas, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past.

Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), of virtueel via Teams

Voor de Inschrijving voor het onderwijs kijk je tijdig op je KonCon-e-mail adres (de inschrijfgegevens ontvang je per brief). Hier ontvang je de contactgegevens van je docenten. Er wordt verwacht dat je zelf contact met hen opneemt om je lessen af te spreken.

Voor de EMT-lessen kan je je vanaf augustus inschrijven. De gegevens hiervoor ontvang je van de PM-coördinator per e-mail.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt 15 minuten (20 minuten voor de pianisten/klavecinisten) en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld. EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.

De datum voor het hoofdvakexamen wordt door de afdeling Planning van het KC vastgelegd. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen wordt er een alternatieve datum geprikt.

7. Honourstraject

Het is mogelijk om een honourstraject Practicum Musicae te volgen. Kijk voor meer informatie op de pagina Practicum Musicae Honours College

Studenten die zich willen verdiepen in de theoretische kant van muziek kunnen voor het Honours College Music kiezen. Beide trajecten worden afgesloten met het ‘Capstone Project’ van het Honours College Humanities Lab.

8. Contact

Als je geïnteresseerd bent in het PM programma kun je mailen met de PM-coördinator. Vermeld ook welk instrument je speelt.

9. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden.

Het is niet mogelijk om meerdere PM-trajecten naast elkaar te volgen, of om PM te doen, als je al aan het Koninklijk Conservatorium studeert.

Indien je Practicum Musicae in de vrije keuzeruimte van je studie wil volgen en je de te verdienen EC's daartoe wil inzetten, verzoeken we je vriendelijk om dit voor aanvang van het programma aan de examencommissie van je Bacheloropleiding voor te leggen. Dit omdat Practicum Musicae een keuzevakkenpakket is, geen minor.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten