Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 3, Koninklijk Conservatorium

Vak
2021-2022

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, volg je ook theorielessen en lessen samenspel. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: ACPA.

De richtingen die je op dit moment bij PM kunt volgen zijn:

  • Klassieke Muziek (alle instrumenten)

  • Zang (klassiek en oude muziek)

  • Jazz (alle instrumenten en zang)

  • Oude Muziek (alle instrumenten)

  • Compositie

  • Sonologie

2. Opbouw

Het gehele PM-traject duurt drie jaar en heeft een studielast van 30 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1, PM2 en PM3, die elk 10 EC opleveren. Studenten kunnen naar keuze ook een los jaar PM volgen.

Practicum Musicae bestaat uit de volgende onderdelen: 1.Individuele hoofdvakles: vijftig minuten instrumentale of vocale les per week ( 32 weken per jaar), van een docent van het Koninklijk Conservatorium, getoets met een overgangstentamen (7 EC, PM1 en PM2. 10 EC, PM3). 2. Samenspel: voor studenten van de afdeling Klassiek en Zang is er ruimte voor 12,5 minuten Coach Pianist per week; de studenten Oude Muziek krijgen 12,5 minuten per week les in samenspel van een klavecinist; de pianisten krijgen 12,5 minuten Duoklas en de Jazz-studenten krijgen 12,5 minuten Comboles.
De Coach Pianist/Klavecinist lessen, zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een coach van het KC en zo het samenspel kan verbeteren. Voor pianisten is er 12,5 minuten per week ruimte voor Duoklas. Hierin leert de piano-student de kunst van het samenspel.
De student kan er, in overleg met de Coach Pianist/Klavecinist, of Duoklas-docent, voor kiezen om tweewekelijks 25 minuten les te nemen, of eenmaal per maand 50 minuten. 3. Elementaire Muziektheorie (EMT): In PM3 volg je geen EMT meer, tenzij EMT nog niet is afgerond in de voorgaande jaren

Doorstromen naar de KC-hoofdvakstudie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar niet het doel van PM.

Bij een succesvol afgerond PM-traject ontvangt de student een **certificaat **van het Koninklijk Conservatorium.

3. Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum Musicae 2 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Het afsluitend examen PM 2 is tevens toelatingsexamen PM 3.

4. Onderwijsvorm

  • Hoofdvakles: individueel

  • Samenspelles: individueel/duo

5. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de coachings/combo's en duoklas, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past.

Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), of virtueel via Teams

Voor de Inschrijving voor het onderwijs kijk je tijdig op je KonCon-e-mail adres (de inschrijfgegevens ontvang je per brief). Hier ontvang je de contactgegevens van je docenten. Er wordt verwacht dat je zelf contact met hen opneemt om je lessen af te spreken.

Voor de EMT-lessen kan je je vanaf augustus inschrijven. De gegevens hiervoor ontvang je van de PM-coördinator per e-mail.

6. Toetsing

PM3 wordt afgesloten met een openbaar examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt 25 minuten (30 minuten voor de pianisten/klavecinisten) en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

De datum voor het hoofdvakexamen wordt door de afdeling Planning van het KC vastgelegd. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen wordt er een alternatieve datum geprikt.

7. Honourstraject

Het is mogelijk om een honourstraject Practicum Musicae te volgen. Kijk voor meer informatie op de pagina Practicum Musicae Honours College

Studenten die zich willen verdiepen in de theoretische kant van muziek kunnen voor het Honours College Music kiezen. Beide trajecten worden afgesloten met het ‘Capstone Project’ van het Honours College Humanities Lab.

8. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden.

Het is niet mogelijk om meerdere PM-trajecten naast elkaar te volgen, of om PM te doen, als je al aan het Koninklijk Conservatorium studeert.

Indien je Practicum Musicae in de vrije keuzeruimte van je studie wil volgen en je de te verdienen EC's daartoe wil inzetten, verzoeken we je vriendelijk om dit voor aanvang van het programma aan de examencommissie van je Bacheloropleiding voor te leggen. Dit omdat Practicum Musicae een keuzevakkenpakket is, geen minor.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten