Studiegids

nl en

Databases

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Een DataBase Management System (DBMS) vormt een onontbeerlijke tool om grote hoeveelheden gegevens te beheren. Heden ten dage komen databases voor in zo ongeveer elke branche op het gebied van wetenschap, technologie en zakenwereld. Deze cursus is orienteerd aan databases-courses van VS top universiteiten en geeft een veelomvattende inleiding in ontwerp en toepassing van databases. De cursus verschaft praktische ervaring in het design van een database en het werken met een DBMS. Tevens zullen basistheoretische onderwerpen aan bod komen. Tenslotte verschaft de cursus een eerste overzicht van recente onderwerpen op het gebied van databases zoals Data Warehousing, Data Mining en Internet database beheer.
Aanbevolen voorkennis: basisvaardigheden programmeren.

Leerdoelen

  • Translate real-world data organization and constraints into a relational database design using Entity-Relationship models

  • Learn how to create, manipulate, and query databases using SQL

  • Understand how to tune databases for access efficiency, concurrent access and redundancy avoidance (normalformen)

  • Understand the mathematical foundation of databases (relational algebra)

  • Learn how data is stored and how to prevent data loss, and how indexes and file-organizations can be used to accelerate access to data

  • Get an overview of advanced techniques such as OLAP, data mining, and data warehousing

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

  • Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent (inclusief minimaal 5 lab-sessies).

  • Alle studenten kunnen werken met de meest recente SQLlite versie.

Toetsing

A final exam will form 70% of the grade,
a group assignment and a mid-term test (with retake possibility) will form together 30% of final grade.. The teacher will inform the students about precise testing modalities during first lecture.
The test will take place during time scheduled for lecture and there will be a retake possibility for the test (not for the group assignment).

Literatuur

  • Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2003). Database management systems (Vol. 3), McGraw-Hill.

  • Slides available on the webpage.

Aanmelden

You can enrol via uSis . More information about signing up for classes and exams can be found here .

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.