Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

NVT

Beschrijving

In de cursus Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap.

Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van vaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid;

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap;

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren;

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen;

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar Brightspace, de roosters en uSis. Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen (speciale werkgroep voor minor- en keuzevakstudenten!)

Totale studielast 140 uur:

 • 14 uur hoorcolleges

 • 6 uur werkgroepen

 • 80 uur bestuderen van de verplichte literatuur (zelfstudie)

 • 5 uur toetsing en nabespreking

 • 35 uur paper

Toetsing en weging

Tentamen (60%)
Paper (40%)

 • Er is compensatie mogelijk tussen de onderdelen: het gewogen gemiddelde van de paper en het tentamen moet een voldoende zijn om het vak te kunnen halen.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.

 • Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

 • De herkansing van de onderdelen is alleen mogelijk als het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de toetsonderdelen) een onvoldoende is.

Literatuurlijst

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Enkele wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Inschrijven

Schrijf je voor elk vak in via uSis.
Ben je minor- of keuzevakstudent? Dan moet je je ook inschrijven voor de speciale minorwerkgroepen in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep.
Inschrijven in uSis kan vanaf 15 juli 13.00 uur, na registratie voor de gehele minor.
De inschrijving voor de werkgroepen opent op 9 augustus om 13.00 uur.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als online onderwijs management systeem. Belangrijke informatie over het vak is daar te vinden. Als je bent ingeschreven voor het vak in uSis ben je ook ingeschreven in de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. E.V. Bondarouk e.v.bondarouk@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

NVT