Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Public Management and Organisations (Minor PA)

Vak
2021-2022

Deze informatie is alleen beschikbaar op de Engelse pagina.