Studiegids

nl en

Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse en vroegmoderne literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist of vroegmodernist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Wekelijks wordt een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten in vertaling met kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Toetsing en weging

Toetsing

  • 1) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 2 uur, met essayvragen

Weging

Onderdeel 1) 100%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal het tentamen moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode in maart.

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:

  • J.L. Byock (Trans.), The Saga of the Volsungs (Penguin)

  • Voltaire, Candide, vert. Hans van Pinxteren, Amsterdam, Van Oorschot, 2017.

Niet verplicht, wel aanbevolen:
Moderne (volledige) edities/vertalingen van Beowulf, Vanden vos Reynaerde, Decamerone, Elckerlijc, Floris en Blancefloer, en het Nibelungenlied. Deze werken zijn ook online raadpleegbaar, de links zijn op Brightspace geplaatst.

ViaBrightspace worden o.a. de wekelijkse syllabus (ook voor week 1, in ‘Course Documents’), leesopdrachten en relevante informatie en/of literatuur ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent dr M.H. Porck (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen