Studiegids

nl en

Wetenschapsjournalistiek (Journalistiek)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Studenten verdiepen zich in theorie en praktijk van de wetenschapsjournalistiek.Zij schrijven een nieuwsbericht, interview en achtergrondartikel of reportage voor een website over wetenschapsnieuws www.kijkopkennis.nl Doelmatig gebruik van internetbronnen speelt bij het merendeel van de opdrachten een voorname rol. Ook gaat de aandacht uit naar onderzoekstechnische valkuilen waarmee wetenschapsjournalisten te maken krijgen. Daarnaast verdiepen de studenten zich in de wetenschappelijke literatuur over wetenschapsjournalistiek. Ze bestuderen de manier waarop journalisten in hun berichtgeving omgaan met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, hoe media sociale problemen construeren en de rol die wetenschappelijk onderzoek daarin speelt. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop journalisten omgaan met wetenschappelijke controverses zoals het klimaatdebat. Studenten reflecteren op de taak van de wetenschapsjournalist en op wetenschapsjournalistieke technieken. Dit wordt getoetst met een paper. Eén college wordt verzorgd door een gastdocent. Eindproducten: nieuwsbericht, interview en achtergrondartikel of reportage voor een website over wetenschapsnieuws www.kijkopkennis.nl

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De doelen, mogelijkheden en problemen waarin wetenschapsjournalistiek zich onderscheidt van andere journalistieke vakgebieden;

 • De belangrijkste kenmerken van het wetenschapsjournalistieke achtergrondartikel;

 • Het proces van opdracht tot publicatie;

 • De voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites;

 • Enkele thema’s uit de recente internationale onderzoeksliteratuur op het gebied van wetenschapsjournalistiek.

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Zelfstandig reflecteren over de verdiensten van wetenschapsjournalistieke producties;

 • Het schrijven van wetenschapsjournalistieke berichten, interviews en artikelen;

 • Het aanbieden van een tekst voor publicatie;

 • Het benutten van de voornaamste voor wetenschapsjournalisten relevante zoektechnieken en websites;

 • Het toepassen van bevindingen uit onderzoeksliteratuur op de (eigen) praktijk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Achtergrondartikel

 • Nieuwsbericht en interview

 • Paper

Weging

 • Achtergrondartikel (30%)

 • Nieuwsbericht en interview (20%)

 • Paper (50%).

Achtergrondartikel en paper moeten worden afgesloten met een voldoende.

Herkansing

Studenten kunnen als onvoldoende beoordeelde achtergrondartikelen en eindpapers herkansen met een nieuw artikel/paper over een nieuw onderwerp (vast te stellen in overleg met de docent), in te leveren uiterlijk een maand na ontvangst van het cijfer voor de eerste poging.

Inzage en nabespreking

Studenten kunnen een individuele afspraak maken om de opdrachten na te bespreken. De praktijkopdrachten worden bovendien tijdens het schrijfproces voortdurend geëvalueerd.

Literatuurlijst

De literatuur is online beschikbaar.

 • Allchin, D. (2002). Scientific Myth-conceptions. http://www.tc.umn.edu/~allch001/papers/myth.pdf

 • Burger, P. (2009). ‘Gepopulariseerde wetenschap: Het verhaal van een taal.’ In: P. Burger & J. de Jong, Handboek Stijl, 2e ed. (pp. 273-295). Groningen: Noordhoff.

 • Dehue, T.: Ik maak drukte want ik ben een druktemaker. De Groene Amsterdammer, 3 nov. 2011, http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/dehueingroeneamsterdammer2.pdf en ‘Neurobiologische perfectie’, http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/dehuedeadhdbeweging.pdf

 • Granado, A. (2011). Slaves to journals, serfs to the web. The use of the Internet in newsgathering among European science journalists. Journalism 12, 794-813 (Special issue on Science Journalism in a Digital Age, ed. Stuart Allan)

 • Hargreaves, I., Lewis, J., & Speers, T. (z.j.). Toward a better map. Science, the public and the media. Swindon: Economic and Social Research Council. http://www.esrc.ac.uk/_images/towards_a_better_map_tcm8-13558.pdf

 • Holland et al. (2014). A legacy of the swine flu global pandemic: journalists, expert sources, and conflicts of interest. Journalism 15, pp. 53-71. http://jou.sagepub.com/content/15/1/53.full.pdf+html

 • Lips, Paulus (2011). Over de grens van wetenschap: de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. In: Onzekerheid Troef. Het betwiste gezag van de wetenschap, red. H. Dijstelbloem en R. Hagendijk, pp. 75-96. Amsterdam: Van Gennep.

 • Maeseele, P. (2010). On Neo-luddites led by Ayatollahs: The Frame Matrix of the GM Food Debate in Northern Belgium. Environmental Communication 4, 277-300.

 • Sumner, P. et al (2014). The association between exaggeration in health related science news and academic press releases: retrospective observational study. The Lancet, 10 December 2014 (8 pp.)

 • Vasterman, P., Scholten, O., & Ruigrok, N. (2008). A Model for Evaluating Risk Reporting: The Case of UMTS and Fine Particles. European journal of Communication, 319-441. http://ejc.sagepub.com/content/23/3/319.

 • Wester, F., Pleijter, A. & Hijmans, E. (2003). Covering Scientific Research in Dutch Newspapers. Science Communication 25, 153-76. http://site.iugaza.edu.ps/tissa/files/2010/02/Covering_Scientific_Research_in_Dutch_Newspapers.pdf

Inschrijven

Studenten van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.

Inschrijving

De plaatsen voor dit vak zijn beperkt. Studenten van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM. Bij overtekening krijgen studenten in volgorde van inschrijving een plaats op de wachtlijst.