Studiegids

nl en

Sociaal Beleid in Latijns-Amerika

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De cursus is open voor studenten uit de BA Latin American Studies, de BA International Studies die de Area Latin America volgen en de studenten van de minors Latin America Studies en Brazilian Studies. Voor andere studenten: (enige) kennis van de regio is wenselijk, de cursus ‘Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I’ uit het eerste semester wordt aangeraden.

Beschrijving

Vanaf de eeuwwisseling heeft de regio Latijns-Amerika een periode van economische bloei meegemaakt. De gunstige economie in combinatie met een golf van linkse regimes hebben geresulteerd in een grote sociale agenda, met meer geldmiddelen en een grotere rol voor de staat en regionale samenwerking. Mede hierdoor zijn veel Latijns-Amerikanen uit de armoede gestapt en is ook vooruitgang geboekt op andere sociale vraagstukken zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Echter, meer recent kampt de regio met economische recessie, met sociale onrust en politieke instabiliteit tot gevolg. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het beleid dat Latijns-Amerikaanse overheden voeren rondom belangrijke sociale vraagstukken. Aan de hand van de centrale thema’s binnen sociaal beleid, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals migratie, gezondheidszorg, onderwijs en interculturaliteit.

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.

  • Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.

  • Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Transferable skills die in deze cursus geoefend worden zijn:

Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project)

Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten).

Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

Groepspresentatie 30%;
Take-home tentamen 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing voor de presentatie(s) is een schriftelijk verslag (30%).
De herkansing voor het tentamen betreft een schriftelijk tentamen (70%).
De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Nadat de resultaten zijn bekendgemaakt, kan op verzoek van de student een afspraak met de docent worden gemaakt om het tentamen in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

Een selectie artikelen, boekhoofdstukken en reporten, te vinden op de Universitaire Bibliotheek. De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.