Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college leren studenten verschillende principes van didicatiek bij het leren van een tweede/vreemde taal. Welke vormen van instructie hebben zin, en welke vormen van instructie zouden zelfs niet of zelfs averechts kunnen werken? Bovendien gaan we in op de aspecten van evaluatie en beoordeling van taalvaardigheid. Hoe moet je op een zinnige en eerlijke manier taalvaardigheid meten? Uiteindelijk beschrijven studenten een onderzoek naar de praktijk van (online) taaldidactiek en toetsing.

Leerdoelen

Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van didactiek en toetsing bij tweedetaalverwerving.
Het lezen van en presenteren over taal-didactisch onderzoek
Het leren uitvoeren van (een onderdeel van) taal-didactisch onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (20%)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (40%)

  • beschrijving onderzoek (40%)

Weging

Het eindcijfer van de cursus is een gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers

Herkansing

Het tentamen mag herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Artikelen (via UB Leiden online beschikbaar, wordt nog bekend gemaakt)

De rest van de literatuur wordt later bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Nivja de Jong

Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.