Studiegids

nl en

Anthropological Research in Practice

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën van studenten:

  • Bachelor CAOS,

  • Bachelor Heritage and Society (Archeologie)

  • Pre-Master’s CAOS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd aan alle studenten. Eerstejaars bachelorstudenten van CAOS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master en minor studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus laat studenten kennis maken met antropologische onderzoeksmethoden en biedt (a) een introductie in discussies over methodologie, en (b) ervaring met technieken van antropologisch onderzoek. De cursus richt zich op het opdoen van praktische kennis van dataverzameling in de sociale wetenschappen en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde wetenschappelijke benaderingen. Studenten zullen leren hoe onderzoeksvragen te formuleren, data te verzamelen, onderzoeksmethoden toe te passen, en de relatie tussen data en kennis kritisch te benaderen.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus zul je:

  • Basiskennis opdoen in wetenschapsfilosofie en leren wetenschapsfilosofische kritiek toe te passen’

  • Vaardigheden ontwikkelen om een antropologisch onderzoeksvoorstel te schrijven.

  • Onderzoeksmethoden in sociaalwetenschappelijk onderzoek voorbereiden en toepassen (waaronder participerende observatie, kwalitatieve interviews, en enquêtes).

  • Reflecteren op de relatie tussen onderzoeksvragen, methoden, analyse, en het produceren van kennis.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Jasmijn Rana en Dr. Natashe Lemos Dekker