Studiegids

nl en

Politieke Psychologie

Vak
2021-2022

Omschrijving

Waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier als het om politiek gaat? Maakt het uit wie er in het Witte Huis zit of wordt elke president door dezelfde instituties beperkt? Kan racisme en genocide voorkomen worden? Waarom kunnen sommige conflicten niet opgelost worden? Dit is slechts een aantal van de vele onderzoeksvragen die door politiek psychologen onderzocht worden. Politieke psychologie is een overkoepelende naam voor een breed en interdisciplinair onderzoeksveld dat actoren en hun (onderlinge) gedrag centraal zet. Politiek psychologen streven ernaar politiek gedrag van elites en burgers te verklaren. Onderwerpen variëren van kiesgedrag tot conflict resolutie, van leiders tot volgers, en van terrorisme tot de invloed van de media. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste theorieën en benaderingen van de politieke psychologie. Na afloop van de cursus zal je (1) de belangrijke begrippen en theorieën van de politieke psychologie kunnen toelichten, (2) inzicht hebben in de methoden en resultaten van politiek psychologisch onderzoek en (3) een visie hebben op hoe je politiek psychologisch onderzoek zelf in de praktijk kan brengen.

Leerdoelen

Doel 1: Algemene introductie in de belangrijkste theorieën en begrippen van de politieke psychologie.
Doel 2: Het ontwikkelen van inzicht in de methoden en resultaten van politiek psychologisch onderzoek
Doel 3: Het ontwikkelen van vaardigheden om politieke psychologie toe te passen op (actuele) vraagstukken.

Methode

Interactieve hoorcolleges en literatuurstudie.

Studiemateriaal

Cottam, Martha L., Mastors, Elena, Preston, Thomas, and Dietz, Beth (2016) Introduction to Political Psychology (3rd edition). New York & Oxon: Routledge.
Aanvullende literatuur wordt via syllabus bekend gemaakt

Studielast:

Totaal: 140 uur (5 ECTS)

  • Te volgen colleges: 2 uur per college: 13 x 2 = 26 uur

  • Colleges voorbereiden d.m.v. lezen van de te bestuderen stof (6 uur per college, er zijn 11 colleges met literatuurvoorbereiding 6 x 11 = 66 uur)

  • Wekelijks aantekeningen bekijken/ herhalen van de stof (thuis studie) = 7 uur

  • Groepsopdracht (voorbereiding, bijeenkomsten, uitvoering, oefenen) = 20 uur

  • Studeren voor tentamen = 21 uur

Toetsing:

Het eindcijfer wordt bepaald door een groepsopdracht (20%) en een schriftelijk tentamen (80%).

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Groepsopdracht

Tijdens de cursus wordt een groepsopdracht uitgereikt waarin een politiek psychologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Alle studenten worden geacht in groepjes van minimaal 4 en maximaal 6 studenten aan deze groepsopdracht te werken. De resultaten van deze groepsopdracht worden gepresenteerd in twee nader te bepalen hoorcolleges. Het cijfer dat hiervoor gegeven wordt zal voor 20% van het eindcijfer meetellen. Niet aan deze opdracht meedoen (of meewerken) zal als resultaat het cijfer nul (0) opleveren.

Schriftelijk Tentamen

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen waarin alle stof van de
voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst worden.

Brightspace

Brightspace wordt voor deze cursus gebruikt om de syllabus te verstrekken, (een deel van) het studiemateriaal, de powerpointslides en aanvullende informatie voor het college ter beschikking te stellen.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster